Voorlopig politiek akkoord bereikt over Europese e-ID

03 juli 2023 - door Frédéric Cabistan

Jezelf identificeren en kiezen welke persoonlijke gegevens je precies met wie deelt. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de Europese digitale identiteit waarover onderhandelaars vorige week tot een voorlopig politiek akkoord kwamen.

  • Met dit akkoord kan je je binnenkort in de hele Europese Unie digitaal aanmelden met je nationale identiteitskaart.

  • Met extra aandacht naar cyberveiligheid en betrouwbaarheid kan je je op zeer veel verschillende plekken identificeren.

  • Doktersvoorschriften en diploma's zullen bovendien gemakkelijker op te halen en geldig zijn in het buitenland

Waarom een Europese digitale identiteit?

Op dit moment kunnen nog altijd maar 6 op de 10 Europeanen hun nationale e-ID in een andere lidstaat gebruiken. Europa wil haar inwoners sneller digitaliseren en de uitrol van een Europese digitale identiteit moet hierbij helpen. Zo kan je met je eigen nationale identiteitsbewijs je eender waar aanmelden om bijvoorbeeld jezelf te identificeren, documenten op te vragen of jezelf inschrijven aan een universiteit.

Omdat de lidstaten de e-ID zelf uitreiken, botst dat systeem op zijn limieten zodra je in het buitenland bent. Door de laatste technische en juridische hordes weg te nemen, zet Europa een grote stap vooruit op het vlak van digitalisering.

Wat zijn de onderhandelaars overeengekomen?

In de afgelopen maanden zaten de Raad, het Europees Parlement en de Commissie samen aan tafel om tot een akkoord te komen over de oprichting van de Europese digitale identiteit. Vorige week zijn de 3 instellingen dan ook tot een akkoord gekomen.

De onderhandelaars hechten veel belang aan de beveiliging en betrouwbaarheid van de nieuwe digitale identiteit. Het moet dan ook aan de hoogste beveiligingsstandaarden voldoen. De Europese e-ID is ook afgelijnd met de bestaande wetgeving rond cyberveiligheid. De lidstaten moeten elk in hun land instellingen aanduiden die de veiligheid moeten opvolgen en waarborgen.

Daarnaast is er ook een akkoord over de toegankelijkheid van de e-ID. Zo zal deze gratis bruikbaar zijn voor natuurlijke personen. Bovendien kan je er ook documenten digitaal mee ondertekenen.

Vanzelfsprekend wordt de lijst met betrouwbare instanties uitgebreid. Zo kan je je e-ID op nog veel meer locaties of websites gebruiken, bijvoorbeeld bij de check-in in een hotel of het afhalen van een geneesmiddel op voorschrift in een ander land dan waar je woont. De betrouwbaarheid van documenten blijft dus bewaard en draagt zo bij aan een pan-Europese erkenning van officiële documenten (diploma's, getuigschriften, voorschriften etc.).

Volgende stappen

Achter de schermen worden alle technische details uitgewerkt in afstemming met het politieke akkoord. Daarna wordt het akkoord voorgelegd aan COREPER in de Raad zodat de lidstaten hun akkoord kunnen geven. Bij akkoord wordt de uiteindelijke tekst apart gestemd door de Raad en het Europees Parlement. Als ook dit allemaal positief verloopt, verschijnt de tekst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Uiteindelijk is de nieuwe verordening 20 dagen na de publicatie van kracht.