Nieuwe Agenda EU-betrekkingen met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

14 juni 2023 - door Liese Dewilde

De hoge vertegenwoordiger van de Unie en de Europese Commissie hebben op 7 juni een gezamenlijke mededeling goedgekeurd die een nieuwe agenda voor de betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied uiteenzet.

  • Het doel is om een sterker en gemoderniseerd strategisch partnerschap te bevorderen.

  • De mededeling bevat een reeks voorstellen over politiek partnerschappen, handel, Global Gateway, groene en digitale transitie enzovoort.

  • Op 17 en 18 juli wordt vervolg gegeven aan deze mededeling op de EU-CELAC-topconferentie (CELAC = Community of Latin American and Caribbean States).

Bijstelling en vernieuwing van de EU-CELAC biregionale betrekkingen

De mededeling stelt een sterker en gemoderniseerd strategisch partnerschap voor. Dit partnerschap omvat intensiever politiek engagement, het stimuleren van handel en investeringen, het opbouwen van duurzamere, eerlijkere en onderling verbonden samenlevingen, het gebruik van Global Gateway voor investeringen en zo veel meer.

De mededeling is bedoeld om de biregionale betrekkingen bij te stellen en te vernieuwen. Ze bevat daarvoor een reeks voorstellen op belangrijke gebieden.

Politiek partnerschap met Latijns-Amerika en Caribisch gebied

De mededeling roept op tot een vernieuwd politiek engagement. Dit moet via een flexibele en meerlagige aanpak: tussen de twee regio's (biregionaal), op subregionaal niveau, tussen verschillende landen (bilateraal) en op multilateriaal niveau.

Versterking gemeenschappelijke handelsagenda

Bilaterale en regionale handelsovereenkomsten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van groei en diversificatie in beide regio's.

  • De EU werkt aan de ondertekening en ratificatie van de gemoderniseerde overeenkomst met Chili.

  • De EU gaat voor afronding van de overeenkomst met Mexico.

  • De EU blijft inzetten op het afsluiten van de overeenkomst met Mercosur.

De EU werkt continu aan de modernisering van bestaande overeenkomsten en het sluiten van nieuwe overeenkomsten. Op termijn overweegt men de aanscherping van de duurzaamheidsbepalingen van de overeenkomsten.

Verdere samenwerking in de Wereldhandelsorganisatie en inspanningen om mondiale toeleveringsketens veerkrachtiger te maken, worden ook benadrukt.

Gebruik van Global-Gateway investeringsstrategie

Via een Global Gateway-investeringsstrategie kan de EU kwaliteitsinvesteringen aantrekken om te helpen voorzien in infrastructuurbehoeften van de regio’s. Daarbij wordt lokale meerwaarde en groei gecreëerd. Ook banen en sociale cohesie worden zo bevorderd.

De Global Gateway-investeringsagenda EU-LAC is een politieke verbintenis tot samenwerking. Eerlijke groene en digitale investeringsmogelijkheden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die baat hebben bij de open omgeving die wordt gegenereerd door handels- en investeringsovereenkomsten worden geïdentificeerd.

Deze investeringsagenda wordt verder besproken op de aankomende EU-CELAC-topconferentie.

Samenwerking in groene en digitale transitie

Beide regio's hebben een gezamenlijk belang bij het bevorderen van klimaatneutrale, schone en natuurpositieve economieën. Samenwerking op het gebied van biodiversiteit, ontbossing, circulaire economie, afvalbeheer en klimaatneutraliteit wordt benadrukt. Investeringen in duurzame energie en groene technologieën zijn ook belangrijke onderdelen van de agenda.

De EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben de ambitie om een mensgerichte, duurzame en welvarende digitale toekomst te bevorderen. De digitale alliantie EU-LAC is gelanceerd om de samenwerking op het gebied van digitalisering te versterken. Onderwerpen zoals connectiviteit, regelgevingsdialoog en gegevensstromen zijn belangrijke aandachtspunten.

Aandacht voor veiligheid, mensen(rechten) en de rechtsstaat

De mededeling focust niet alleen op de economische aspecten van een partnerschap.

Het partnerschap richt zich ook op veiligheid, mensenrechten en de rechtsstaat. Er is aandacht voor sociaaleconomisch herstel, gelijkheid, onderwijs, onderzoek, gezondheidsbeveiliging en duurzame voedselsystemen. Het streeft naar consolidatie en versterking op het gebied van justitie en veiligheid, transnationale misdaad, mensenrechten, democratie, rechtsstaat en wereldvrede. Het bevordert tot slot de betrokkenheid van jongeren.

Volgende stappen

De mededeling moet de biregionale betrekkingen bijstellen en vernieuwen. Deze nieuwe kijk op de biregionale betrekkingen vormt de basis langs Europese kant voor de aankomende EU-CELAC-topconferentie. Die staat gepland voor 17 en 18 juli 2023 in Brussel.

De volledige Agenda is hier beschikbaar.  Bekijk ook het Commissie-persbericht en de bijhorende Q&A-pagina.