Voorlopig politiek akkoord bereikt over Data Act

29 juni 2023 - door Veronique Vennekens

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn tot een voorlopig politiek akkoord gekomen over de Data Act. Dit akkoord moet door beide instellingen nog formeel goedgekeurd worden.

  • Consumenten krijgen zelf toegang tot de data die genereert wordt door hun slimme toestellen.

  • Het wordt makkelijker en veiliger om van clouddienst te wisselen.

  • Speciale toegang en maatregelen voor bedrijven, kmo’s en de publieke sector.

Toegang tot jouw data

Het akkoord dat bereikt werkt zorgt ervoor dat gebruikers van geconnecteerde toestellen ook toegang krijgen tot de data die het genereert. Dit gaat zowel over slimme huishoudtoestellen als over slimme industriële machines.

Die toegang moet voorzien worden door de beheerder. Die kan het delen in real time en in gereguleerde formats. Tot nu toe werd die data enkel verzameld door de producenten en service providors.

Wat het Internet of Things betreft wordt in het akkoord de nadruk gelegd op de functionaliteiten van de data die verzameld wordt en niet op het product zelf.

Makkelijker om van clouddienst te wisselen

Dankzij de nieuwe regels kunnen consumenten makkelijker verhuizen van de ene cloud naar de andere. Er zijn waarborgen ingebouwd tegen illegale internationale data transfers door cloudaanbieders. Tot slot zijn er nieuwe interoperabiliteit-standaarden voor het delen en verwerken van data.

Bedrijven, kmo’s en de publieke sector

Bedrijven zullen terecht kunnen bij één loket voor al hun vragen rond de Data beschermingsverordening.

Sommige spelers in de datasector maakten zich zorgen over hun bedrijfsgeheimen. In het akkoord staat dat operatoren een data-aanvraag kunnen weigeren in uitzonderlijke omstandigheden die kunnen leiden tot serieuze economische verliezen waardoor ze hun economische levensvatbaarheid verliezen.

De tekst bevat maatregelen om bedrijven te beschermen tegen oneerlijke contract vereisten die unilateraal worden opgelegd door een bedrijf in een dominante marktpositie. Deze maatregelen zou Europese bedrijven beschermen en kmo’s meer manoeuvreerruimte geven.

De publieke sector krijgt volgens de tekst toegang tot data uit de privé sector in uitzonderlijke omstandigheden. Het gaat dan om overstromingen, (natuur)brand of om het uitvoeren van een taak van algemeen belang. Ze kunnen ook enkel toegang krijgen als de data die nodig is op geen enkele andere manier toegankelijk is.

Verdere stappen

Het voorlopig politiek akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden door de Raad en het Europees Parlement.

Nadat de tekst in het Europees publicatieblad is, wordt het na 20 maanden officieel van kracht. Daarna hebben producenten van nieuwe slimme producten nog een jaar om aan de vereisten van simpele datatoegang te voldoen.