Europees Parlement neemt standpunt ecologisch ontwerp aan

18 augustus 2023 - door Frédéric Cabistan

Tijdens de plenaire zitting van juli keurde het Europees Parlement haar standpunt goed over het ecologisch ontwerp. Hiermee zet Europa een belangrijke stap in de verdere promotie en ontwikkeling van circulaire economie, door deze al vanaf het uiterste begin, de ontwerpfase, toe te passen.

  • Het officiële standpunt van het Europees Parlement werd aangenomen met 473+, 110- en 69 onthoudingen.

  • Het Europees Parlement wil met nieuwe ontwerpregels duurzame producten en duurzaam gebruik promoten.

  • Trilogen worden verwacht na de zomer.

Wat heeft het Parlement beslist?

Met de officiële goedkeuring van het rapport van Alessandra Moretti (S&D) reikt de ambitie van het Parlement nog verder dan het oorspronkelijke plan van de Commissie. Met dit nieuwe richtlijnvoorstel wil het Parlement de levensduur van producten verlengen door ervoor te zorgen dat het ontwerp geen invloed meer heeft op de kwaliteit. Daarnaast wil het Parlement ook dat software-updates of verbruiksvoorwerpen (zoals koffiepads, inktpatronen en lampen) voldoende beschikbaar blijven voor consumenten. Hierdoor gaan producten langer mee in plaats van dat deze moeten worden vervangen.

Het Parlement gaat ook akkoord met het voorstel van een "digitaal paspoort" waarmee consumenten geïnformeerd worden over de duurzaamheid van een product.

Daarnaast wil het Parlement dat de nieuwe ontwerpvereisten zo snel mogelijk op de volgende prioritaire productcategorieën worden toegepast: ijzer, staal, aluminium, textiel, meubelen, banden, afwasproducten, verf, smeermiddelen en chemicaliën.

Tenslotte willen de Europarlementsleden een onmiddellijk verbod op de vernietiging van onverkocht textiel, elektrische apparaten en toebehoren. Zo wil het Parlement het weggooien van producten tegengaan en circulariteit aanmoedigen.

Meer info over dit dossier, wat er precies instaat en welke positie de Raad innam, kan je hier terugvinden.

Verdere stappen

Eind mei legden de Europese economieministers het Raadsstandpunt vast over dit dossier. Nu ook de positie van het Europees Parlement vastligt, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) met de Commissie beginnen. Als er een akkoord is bereikt moeten de Raad en het Parlement het akkoord nog officieel goedkeuren via de vastgelegde interne procedures. Wanneer ook dit is gebeurd, gaat de richtlijn van kracht 20 dagen naar haar publicatie in het Europees Publicatieblad.

Het officiële standpunt van het Europees Parlement over het richtlijnvoorstel voor een ecologisch ontwerp voor duurzame producten vind je onderaan dit artikel terug.

Attachment(s)