Onderhandelingen over bescherming geografische aanduidingen van landbouwproducten zijn begonnen

14 juni 2023 - door Liese Dewilde

De Raad en het Europees Parlement zijn begonnen aan trilogen over de herziening van geografische aanduidingen (GA) van wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten.

 • De Raad nam haar algemene oriëntatie aan op 8 mei 2023. Het Europees Parlement nam op 1 juni 2023 haar standpunt in.

 • De posities van de Raad en het Europees liggen niet ver uit elkaar, al zijn er wel verschillen.

 • De eerste trilogenronde vond plaats op 6 juni 2023. Een datum voor een volgende ronde is nog niet bekendgemaakt.

Bescherming geografische aanduidingen op punt zetten

De herziening van de bestaande regeling streeft naar het aanscherpen en verbeteren van de maatregelen ter bescherming van geografische aanduidingen.

 • Kortere en eenvoudigere registratieprocedures (samenvoeging in een eenheidsstelsel)

 • Meer onlinebescherming

 • Meer duurzaamheid

 • Meer zeggenschap voor producentengroeperingen.

Lees hier meer over de herziening regeling geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten.

Standpunt van het Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 1 juni 2023 haar standpunt aan met 603 stemmen vóór, 18 tegen en 8 onthoudingen. Het rapport van rapporteur Paolo De Castro werd dus met ruime meerderheid aangenomen. Eerder werd het rapport al unaniem aangenomen in de AGRI-commissie van het Europees Parlement.

Een aantal opmerkelijke zaken in het standpunt van het Europees Parlement zijn de volgende:

 • De Europese Commissie moet verantwoordelijk blijven voor het beheren van het GA-systeem, niet het EUIPO (European Intellectual Property Office). In het oorspronkelijke Commissievoorstel werd de rol van het EUIPO aanzienlijk uitgebreid.

 • De Commissie moet van het Europees Parlement bovendien verplicht audits van het GA-systeem uitvoeren (terwijl de Commissie deze door de lidstaten wilde laten uitvoeren).

 • Het EUIPO moet een waarschuwingssysteem opzetten om toezicht te houden op de registratie van domeinnamen en zal technische bijstand kunnen verlenen.

 • Het Europees Parlement ijvert voor extra transparantie (oorsprong van grondstoffen, vermelding van de naam van de producent op GA's, lijst van ingrediënten).

 • De duurzaamheidsverbintenissen die komen kijken bij GA’s blijven voor het Europees Parlement van vrijwillig karakter.

Het persbericht van het Europees Parlement vind je hier. De volledige tekst van het aangenomen rapport vind je onderaan bij de bijlagen.

Standpunt van de Raad

De Raad nam op 8 mei 2023 haar algemene oriëntatie (general approach) aan.

Een aantal opmerkelijke zaken in het standpunt van de Raad zijn de volgende:

 • Het EUIPO krijgt geen bevoegdheid om aanvragen voor de registratie van GA’s te onderzoeken. Dit ligt niet in lijn met het Commissievoorstel, maar wel met die visie van het Europees Parlement.

 • De Commissie zou het EUIPO niet kunnen belasten met het beheer van het EU-register, noch met het opzetten van een informatie- en waarschuwingssysteem voor domeinnamen.

 • De Commissie zou geen duurzaamheidsnormen voor verschillende sectoren mogen vaststellen (geen bevoegdheid om hier gedelegeerde handelingen over te publiceren).

 • Een GA die als ingrediënt wordt gebruikt, kan onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt in de naam van het verwerkte product. De producent hoeft geen schriftelijke toestemming van de producentengroepering te vragen voor het gebruik van het GA-ingrediënt in de naam van het product, maar hoeft alleen een erkende producentengroepering op de hoogte te stellen, als die bestaat.

 • Alleen erkende producentengroeperingen zouden wijzigingen mogen aanvragen.

Het volledige standpunt van de Raad vind je bij de bijlagen onderaan.

Volgende trilogen

De eerste trilogenronde vond plaats op 6 juni 2023. Een datum voor een volgende ronde is nog niet bekendgemaakt. Het zomerreces begint echter half juli. De kans is groot dat de onderhandelingen nog niet afgerond zullen zijn tegen dan en in september zullen worden voortgezet.

Het doel is om tijdens het Spaans voorzitterschap in de tweede helft van 2023 tot een voorlopig politiek akkoord te komen.

Achtergrond

Op 31 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie een voortel voor een verordening om het gebruik van geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten te herzien. Lees hier meer over het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Een geografische aanduiding wordt gebruikt om een product of dienst te identificeren dat afkomstig is uit een bepaalde geografische regio en een bijzondere kwaliteit, reputatie of andere kenmerken heeft die verband houden met die oorsprong. Het doel van geografische aanduidingen is

 • om consumenten te informeren over de herkomst en eigenschappen van het product of de dienst

 •  om de producenten te beschermen tegen misbruik en oneerlijke concurrentie.

Voor ambachtelijke en industriële goederen bestaat er nog geen EU-brede GA-bescherming. De Commissie deed hiervoor wel een voorstel. De Raad en het Europees Parlement bereikten hier zelfs al een voorlopig politiek akkoord over. Eens dit akkoord formeel is aangenomen, zal de bescherming van geografische aanduidingen dus breder gelden.

In deze briefing vind je meer info over dit dossier.

Attachment(s)