Jouw stem in Europa: Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage

13 juni 2023 - door Liese Dewilde

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive of de richtlijn duurzaamheidrapportage door ondernemingen) vereist dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kmo’s rapporteren over duurzaamheidskwesties in twee richtingen. Ze moeten enerzijds rapporteren over de impact van hun onderneming op duurzaamheidskwesties en anderzijds over de impact van duurzaamheidskwesties op de ontwikkeling, prestaties en positie van de onderneming.  Bedrijven moeten dit doen in een specifieke sectie van hun bestuursverslag.

Deze informatie moet worden gerapporteerd in overeenstemming met de European Sustainability Reporting Standards (ESRS of Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage). De Europese Commissie moet deze ESRS vaststellen via gedelegeerde handelingen (delegated acts). Deze delegated acts specifieren de inhoud en de te gebruiken structuur.

De Europese Commissie zal een gedelegeerde handeling presenteren met een eerste reeks ESRS. Momenteel consulteert de Commissie stakeholders over haar ontwerp voor deze gedelegeerde handeling (draft delegated act).

Neem deel aan de openbare consultatie tot 7 juli 2023.

Achtergrond

Op 21 juni 2022 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven. In het Europees Parlement werd het akkoord op 10 november goedgekeurd in plenaire vergadering. De Raad nam de tekst vervolgens formeel aan op 28 november 2022. De CSRD is op 5 januari 2023 in werking getreden, na publicatie in het EU Publicatieblad. De CSRD wijzigt de richtlijn financiële verslaggeving (2013/34/EU1) en wijzigt Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109 en Richtlijn 2006/43.

De toepassing van de richtlijn verloopt in vier fasen:

  • Rapportage in 2025 over het boekjaar 2024, voor ondernemingen die reeds onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) vallen

  • Rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen

  • Rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en bepaalde verzekeringsondernemingen

  • Rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen

Lees hier meer over het akkoord over duurzaamheidsrapportage. Hier vind je de volledige tekst van de aangenomen CSRD.