Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Financieel beleid Belasting en douane Consumentenbeleid Digitale agenda Handel Interne markt Ondernemingsbeleid Industrie

Nieuws

JURI neemt Due Diligence-rapport aan

De verantwoordelijke JURI-commissie van het Europees Parlement nam haar standpunt in over de zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Raad neemt nieuwe regels loontransparantie formeel aan

De richtlijn ter versterking van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en beloningstransparantie werd op 24 april formeel aangenomen door de Raad.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Sociaal Klimaatfonds formeel aangenomen

De verordening over het Social Climate Fund is klaar voor publicatie en de daaropvolgende inwerkingtreding.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie publiceert Cyber-pakket

De Commissie publiceerde op 18 april 2023 een reeks initiatieven over cyberveiligheid: Cybersolidariteit, Cyber Security Skills Academy en cyberbeveiliging

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Politiek akkoord over de EU Chips Act

De Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig politiek akkoord om het EU concurrentievermogen en de veerkracht van de strategische sector te versterken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Europees Parlement stemt in met CBAM-regels

Het Europees Parlement stemde plenair in met het akkoord over het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa: Kritieke grondstoffenwet

De Commissie is benieuwd wat je van de voorgestelde Critical Raw Materials Act vindt. Geef je feedback tot 9 juni 2023.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa: Net-Zero Industry Act

De Commissie is benieuwd wat je van het voorstel voor een Verordening voor een Nettonulindustrie vindt. Geef tot 30 mei feedback.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa: EU-klimaatdoelstelling 2040

Europese Commissie lanceert openbare raadpleging over roadmap EU-klimaatdoelstelling voor 2040. Deelnemen kan tot 23 juni.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

LIBE neemt rapport aan over Single Permit

Het EP-standpunt over de herziening van de richtlijn betreffende de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor werknemers uit derde landen is aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Economisch beleid