Belasting en douane

De Europese douane-unie heeft handel tussen de Europese lidstaten makkelijker gemaakt. Er hoeven geen invoerrechten meer betaald te worden en alle goederen kunnen vrij circuleren binnen de EU-handelszone. De douane-unie is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie, dit wil zeggen dat enkel de EU douane-maatregelen mag nemen.

Belastingzaken kunnen enkel op Europees niveau worden gecoördineerd met unanieme toestemming van alle Europese lidstaten. 

Blog

100 dagen voor de Europese verkiezingen

Binnen exact 100 dagen gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hoeveel Parlementsleden zijn er? Hoe worden de voorzitters aangesteld?

Tina Rubbrecht

Communicatiemanager & Liaisonofficer Cultuur

Voorzitterschapsgids

Justitie en binnenlandse zaken

Volg hier de werkzaamheden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Buitenlandse Zaken

Volg hier de werkzaamheden van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Financiële Zaken

Volg de werkzaamheden van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie stelt omzetting internationale minimumbelasting voor

Op 22 december stelde de Commissie een richtlijn voor die voorziet in een minimum effectief belastingtarief voor de wereldwijde activiteiten van grote multinationale groepen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Fit for 55: herziening richtlijn energiebelasting

De richtlijn energiebelasting die van kracht werd in 2003 krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Belasting en douane