Werk en sociale zaken

De Europese Unie streeft ernaar de sociale vooruitgang te bevorderen en de levens- en arbeidsomstandigheden van iedereen in de EU te verbeteren. Het Europese beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen is erop gericht de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren door meer en betere banen, vaardigheden, gelijkheid en sociale bescherming en integratie te bevorderen.

De EU is een katalysator voor sociale verandering en probeert eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialebeschermingsstelsels te ondersteunen volgens de 20 hoofdbeginselen van de Europese pijler van sociale rechten.

Sociale bescherming Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Nieuws

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

De Europese Commissie heeft het jaarlijkse werkprogramma 2023 van EU4Health vastgesteld.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Commissievoorstel Europese Zorgstrategie

"Het is tijd om zorg te dragen voor de zorgsector". Een Europese Zorgstrategie en twee voorstellen tot Aanbevelingen van de Raad.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Tweede golf projectoproepen in het EU4Health programme

Het Uitvoerend Agentschap HaDEA heeft drie nieuwe oproepen in het kader van het jaarlijkse werkprogramma EU4Health 2022 gepubliceerd.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Oproep 2 Interreg Noordwest-Europa aangekondigd!

Interreg Noordwest-Europa opent op maandag 14 november 2022 haar tweede oproep. De oproep blijft open tot donderdag 9 februari 2023.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Werk en sociale zaken