Jouw stem in Europa: sleutelfactoren voor digitaal onderwijs

02 augustus 2022

Deze bevraging kadert in de aanbeveling 'over de sleutelfactoren voor digitaal onderwijs' die de Europese Commissie plant te lanceren in het derde kwartaal van dit jaar.

De Covid-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is een ecosysteem te ontwikkelen en uit te bouwen dat toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs biedt. Dit initiatief heeft als doel uiteen te zetten wat gedaan moet worden (in de vorm van investeringen en beleidshervormingen) om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot digitaal onderwijs.

Geef hier jouw mening voor 16 september.