Jouw stem in Europa: Versterken van sociale dialoog

06 oktober 2022 - door Liese Dewilde

In het actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten werd aangekondigd dat de Commissie in 2022 een initiatief zou presenteren om de sociale dialoog te ondersteunen op EU- en nationaal niveau. Dit initiatief zou onder andere bestaan uit een voorstel voor een aanbeveling van de Raad.

De aanbeveling zou tot doel hebben om de voorwaarden voor sociale dialoog en collectieve onderhandelingen op nationaal niveau te bevorderen en te versterken.

Je kan je feedback over dit initiatief hier kwijt tot 20 okotber 2022. De Commissie plant nog in het derde kwartaal van 2022 een vorostel voor een aanbeveling te presenteren.