Minder digitale vooruitgang voor België

01 augustus 2022

Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten. De Commissie maakte de resultaten bekend van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2022. 

  • De resultaten geven een overzicht over de COVID-19 pandemie.

  • DESI houdt rekening met het ‘Digitaal kompas 2030’ en de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

  • België zakt 4 plaatsen t.o.v. de vorige index. 

Europese resultaten

In de DESI worden de lidstaten gerangschikt op basis van hun niveau van digitalisering en wordt hun relatieve vooruitgang in de afgelopen vijf jaar geanalyseerd in vergelijking met hun uitgangspositie. De resultaten van deze editie geven weer in welke mate de EU-lidstaten vooruitgang hebben geboekt tijdens de COVID-19 pandemie. Het doel van de EU is om de DESI-indicatoren volledig af te stemmen met de doelstellingen van het ‘Traject naar het digitale decennium’ – waarover momenteel een informeel akkoord is. Momenteel meten 11 indicatoren deze doelstellingen.

Hoewel er tekenen van convergentie zijn, blijkt dat de digitalisering in de EU tot nu toe ongelijk verloopt. Finland, Denemarken, Nederland en Zweden blijven de koplopers. Er is een grote groep lidstaten die zich rond het EU-gemiddelde bevinden. Belangrijk is dat de meeste lidstaten die vijf jaar geleden een lager niveau van digitalisering hadden, sneller vooruitgang boeken dan de overige lidstaten, wat wijst op een algemene convergentie op digitaal gebied in de EU.


België scoort onder het EU-gemiddelde

Dit jaar bekleedt ons land de 16e plaats. Hiermee staat het vier plaatsen lager dan vorig jaar. Over het geheel genomen nemen de prestaties van België ten opzichte van voorgaande jaren af. Als we gaan kijken naar de vier kernpunten (menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten) zien we allereerst dat de beperkte groei vooral te wijten is aan de lage score inzake connectiviteit. Opmerkelijk is dat ons land scoort het laagste van alle EU-lidstaten.

Ten tweede, scoort ons land iets lager dan het EU-gemiddelde wat betreft digitale overheidsdiensten (16e plaats). Tijdens COVID-pandemie nam het aantal gebruikers van e-overheid toe (74%), maar voor open data scoort ons land met 55% een stuk lager dan de andere EU-lidstaten (81%).

Verder zien we dat België voor de overige twee kernpunten hoger scoort dan het EU-gemiddelde. Wat betreft de integratie van digitale technologie staat ons land op de zesde plaats. Belgische bedrijven passen in hoge mate digitale technologieën toe in hun activiteiten. Het meest opvallend zijn het aantal bedrijven dat de cloud gebruikt en het aantal kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) dat online verkoopt.

Tot slot staat België op de 13e plaats op het gebied van digitaal menselijk kapitaal. Dit is te wijten aan het feit dat Belgische bedrijven meer ICT-opleidingen (33%) voorzien dan de andere EU-lidstaten (20%). De EU merkt enkel op dat het percentage aantal opleidingen is gedaald t.o.v. 2019. 

Lees hier het uitgebreid of beknopt verslag over België.