Jouw Stem in Europa: Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan asbest

28 oktober 2022 - door Liese Dewilde

De Commissie publiceerde op 28 september 2022 een voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (OEL – Occupational Exposure Limit). Dit Commissievoorstel kaderde in de algemenere Europese Strategie voor de Verwijdering van Alle Asbest die de Commissie diezelfde dag publiceerde.

Het risico van blootstelling aan asbest is het grootst in de beroepsomgeving, daarom kwam de Commissie met een voorstel specifiek over de bescherming van werknemers.

Met dit initiatief wordt Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

Je leest hier alles over het Commissievoorstel voor een richtlijn en de ruimere EU-strategie ten aanzien van asbest.

Wens je feedback te geven op het Commissievoorstel ter bescherming van werknemers tegen de risico’s van asbestblootstelling? Dat kan hier. De feedbackperiode loopt tot 1 december 2022.