Jouw stem in Europa: Asbestonderzoek, registratie en toezicht

28 november 2022 - door Liese Dewilde

In verband met de bescherming tegen blootstelling aan asbest ondernam de Europese Unie al verschillende acties. Recent kwam de Europese Commissie bijvoorbeeld met een Europese Strategie voor de Verwijdering van Alle Asbest en met een voorstel voor een Richtlijn ter bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest. Daar lees je hier meer over.  Ook in de burgerpanels van de Toekomstconferentie kwam het belang van bescherming tegen asbestblootstelling aan bod.

In aanvulling van bestaande initiatieven, plant de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023 met een voorstel voor een richtlijn te komen in verband met Asbestonderzoek, registratie en toezicht. Doel van dit wetgevingsinitiatief is om de risico’s van blootstelling aan asbest aan te pakken door transparantie te vergroten, aanvullende informatie te verzamelen en deze info beschikbaar te stellen voor overheidsinstanties, bouwvakkers en gebruikers van de gebouwen.

De Commissie organiseert een openbare raadpleging met het oog op het presenteren van het wetgevingsvoorstel (in Q2 2023). Je kan je input hier kwijt tot 8 februari 2023.