Jouw stem in Europa: verbeteren van aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs

02 augustus 2022

Deze bevraging kadert in de aanbeveling 'verbeteren van aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs' die de Europese Commissie plant te lanceren in het derde kwartaal van dit jaar.

Voor de COVID-19-crisis was al duidelijk dat iedereen zijn/haar digitale vaardigheden moet ontwikkelen.
Het niveau van digitale vaardigheden blijft laag en de digitale kloof blijft bestaan tussen mannen en vrouwen, tussen personen met een verschillende sociaal-economische achtergrond en tussen stedelijke en landelijke gebieden. De COVID-19-crisis heeft de vraag naar deze vaardigheden verder doen toenemen.

Het doel van dit initiatief is uiteen te zetten wat er gedaan moet worden om digitale vaardigheden vroeg en in alle stadia van onderwijs en opleiding te bevorderen.


Geef hier jouw mening voor 16 september.