Oproep 2 Interreg Noordwest-Europa aangekondigd!

25 juli 2022 - door Kaatje Gevaert

Interreg Noordwest-Europa opent op maandag 14 november 2022 haar tweede oproep. 

  • Deadline is 9 februari 2023.

  • De oproep zal betrekking hebben op alle doelstellingen van het programma en zal in twee fasen verlopen.

  • Informatie over de oproep zal te vinden zijn op de website van Interreg Noordwest-Europa

Oproep 2

De oproep zal betrekking hebben op alle negen specifieke doelstellingen van het programma en zal in twee fasen verlopen. In stap 1 zullen de aanvragers hun aandacht toespitsen op de behoefte aan en de rechtvaardiging voor het project, de doelstelling ervan, de meerwaarde van de voorgestelde aanpak en de relevantie van het partnerschap. Alle projecten die de eerste fase met succes doorlopen, zullen worden uitgenodigd om een meer gedetailleerde aanvraag in te dienen, inclusief een volledig werkplan en budget.

Start nu je voorbereiding

Meer informatie en begeleiding specifiek voor oproep 2, en bijgewerkte versies van de noodzakelijke documenten worden beschikbaar gesteld tegen de opening van de oproep in november.

Potentiële aanvragers worden nu al aangemoedigd om: