Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Broeikasgasemissies Energie-efficiëntie Energie-infrastructuur Hernieuwbare energie Internationale klimaatonderhandelingen Interne energiemarkt

Nieuws

Klimaat: op weg naar COP26

1ste deel 6de evaluatierapport IPCC (augustus 2021) en belangrijkste uitdagingen 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26, Glasgow, 1-12 november).

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

EU-h? Wat betekent TRL in de context van Europese fondsen?

Botste je tijdens je zoektocht naar een geschikte Europese Fondsen ook al op de term TRL? Wij leggen je haarfijn uit wat de term betekent en wat de impact kan zijn op je keuze voor een Europees fonds.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Tweede deel Fit for 55-pakket

De Europese Commissie heeft op 15 december 2021 het tweede deel van haar Fit for 55-pakket gepubliceerd.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

EC-mededeling duurzame koolstofcycli

De Commissie heeft een mededeling over duurzame koolstofcycli goedgekeurd.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Energie en klimaat