Standpunt Europees Parlement over oprichting EU Waterstofbank

18 december 2023 - door Ina De Vlieger

Het voltallig Europees Parlement heeft het verslag van Robert Hajšel (S&D, Slowaakse nationaliteit) aangenomen, dat het voorstel van de Europese Commissie over de Europese waterstofbank versterkt.

  • Voltallig Europees Parlement onderschrijft het standpunt van de Commissie ITRE.

  • In het rapport wordt geschat dat er 500 miljard euro aan extra investeringen nodig zijn voor de EU Waterstofbank.

  • Er is een amendement ingediend en goedgekeurd, nl. rond de analyse van een mechanisme voor vraagbundeling en de gezamenlijke aankoop van waterstof.

De MEPs namen het verslag aan op 14 december 2023 met 418 stemmen voor, 44 tegen en 59 onthoudingen.

In het rapport wordt geschat dat er 500 miljard euro aan extra investeringen nodig zal zijn om de doelstelling te halen om tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren in de EU, en om de EU in staat te stellen te concurreren met het industriële beleid van de VS en China in de waterstofsector.

De in de plenaire vergadering goedgekeurde resolutie, die de formele reactie van het Parlement vormt op de mededeling van de Commissie over de Europese waterstofbank, bevat een wijziging ten opzichte van de ontwerpresolutie goedgekeurd door de ITRE-Commissie.

Europarlementariërs stemden voor een amendement ingediend door de rapporteur die de Europese Commissie oproept om de ontwikkeling van een mechanisme voor de vrijwillige vraagbundeling en de gezamenlijke aankoop van waterstof te analyseren en, indien nodig, een wetgevingsvoorstel daartoe in te dienen. Dit in de overtuiging dat het AggregateEU mechanisme een leidende rol kan spelen in de ontwikkeling van de waterstofmarkt en dat onder leiding van de Europese Waterstofbank.

De onlangs aangenomen gaspakketverordening voorziet ook in de opname van waterstof in dit mechanisme, in de vorm van een meerjarig proefproject.

Bron en meer lezen

European Parliament resolution of 14 December 2023 on the European Hydrogen Bank

Persbericht Raad, 8 december 2023: Toekomst van de waterstof- en gasmarkt: Raad en Parlement akkoord over gaspakket