Voorlopig akkoord over Euro 7-emissienormen voor wegvoertuigen

19 december 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad en het Europees Parlement hebben op 18 december een akkoord bereikt over de Euro 7-verordening. De nieuwe verordening bevat betere regels voor voertuigemissies en heeft tot doel de luchtverontreinigende emissies van het wegvervoer verder te verlagen.

  • Voor het eerst worden auto's, bestelwagens en zware bedrijfsvoertuigen in één wetgevingsbesluit opgenomen.

  • Het voorlopige akkoord handhaaft de Euro 6-emissielimieten voor auto's en bestelwagens, maar verlaagt de limieten voor bussen en vrachtwagens.

  • Het introduceert ook grenswaarden voor deeltjes uitgestoten tijdens het remmen en door wrijving van de banden, en vereisten voor de levensduur.

Wat verandert er? 

De bestaande Euro 6-uitlaatemissiegrenswaarden voor auto's en bestelwagens blijven gehandhaafd, maar beperkt wel de uitstoot van vaste deeltjes met een diameter vanaf 10 nm (PN10), in plaats van 23 nm in Euro 6.

Voor zware bussen en vrachtwagens worden strengere grenswaarden vastgesteld voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder verontreinigende stoffen die niet onder Euro VI vielen, zoals stikstofoxide (N2O).

Het voorlopige akkoord introduceert voor de verschillende voertuigtypes specifieke plafonds voor de uitstoot van remdeeltjes (PM10) vastgesteld. Grenswaarden remdeeltjes voor auto's en bestelwagens bedraagt 3 mg/km in de standaardrijcyclus voor puur elektrische voertuigen en 7 mg/km voor alle andere aandrijflijnen. Voor zware bestelwagens zijn de specifieke grenswaarden 5 mg/km voor zuiver elektrische voertuigen en 11 mg/km voor andere aandrijflijnen.

Het akkoord voert strengere levensduurvereisten in voor alle voertuigen, zowel wat betreft het aantal afgelegde kilometers als de levensduur; die gaat nu tot 200 000 km of 10 jaar voor auto's en bestelwagens.

Daarnaast introduceert het akkoord minimale prestatienormen voor de duurzaamheid van batterijen in elektrische en hybride voertuigen en bestelwagens.

De tekst introduceert ook een milieupaspoort voor elk voertuig, dat uitgebreide informatie geeft over de milieuprestaties vanaf het moment van registratie. Dit paspoort zal het gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot informatie over energieverbruik, de staat van de batterij, vervuilende emissies en andere essentiële gegevens.

Toepassingsdata

  • 30 maanden voor nieuwe types auto's en bestelwagens, en 42 maanden voor nieuwe voertuigen

  • 48 maanden voor nieuwe types bussen, vrachtwagens en aanhangwagens, en 60 maanden voor nieuwe voertuigen

  • 30 maanden voor nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden die in auto's en bestelwagens worden gemonteerd en 48 maanden voor systemen, onderdelen of technische eenheden die in bussen, vrachtwagens en aanhangwagens worden gemonteerd.

Achtergrond

De Euro 7-verordening, die deel uitmaakt van de strategie van de Commissie voor duurzame en slimme mobiliteit voor 2020 en het actieplan voor schone mobiliteit voor 2021, is op 10 november 2022 door de Commissie gepresenteerd.

Volgende stappen

De voorlopige overeenkomst die is bereikt met het Europees Parlement moet nu worden goedgekeurd en formeel worden aangenomen door beide instellingen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 18 december 2023: Euro 7: Deal on new EU rules to reduce road transport emissions

Persbericht Raad, 18 december 2023: Euro 7: Council and Parliament strike provisional deal on emissions limits for road vehicles