EU Waterstofbank: ITRE roept op tot extra investeringen

09 december 2023 - door Ina De Vlieger

De ITRE-commissie van het Europees Parlement pleit voor een verhoging van de financiering van de Europese Waterstofbank (EHB) en een strategische focus op klimaatdoelstellingen en duurzaamheid.

  • Europarlementariërs (MEPs) benadrukken het belang van voldoende financiering, in lijn met de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), om Europa's energietransitie effectief te ondersteunen.

  • MEPs wijzen erop dat de EHB-inspanningen moeten worden gericht op de sectoren die het moeilijkst koolstofvrij te maken zijn, zoals zwaar transport, staalproductie en productie van meststoffen).

  • MEPs stellen de invoering van een one-stop loket voor met als doel de steun voor alle activiteiten op het gebied van hernieuwbare waterstof in de EU te stroomlijnen.

De leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement hebben het rapport op 28 november aangenomen met een zeer grote meerderheid: 45 stemmen voor, 4 tegen en 6 onthoudingen.

In het verslag goedgekeurd door de ITRE -leden, in antwoord op de EC-mededeling (maart 2023), onderschrijven ze het voorstel van de Commissie, maar stellen ze ook belangrijke verbeteringen voor.

Hierbij is het versterken van de financiering van de Europese Waterstofbank een centraal punt in het verslag.  Het initiële budget van 3 miljard euro voor de EHB is niet genoeg.  Ze stellen een substantiële verhoging van het budget van de EHB voor en pleiten voor een adequate financiering die overeenkomt met het industriebeleid van China en de VS onder de Inflation Reduction Act.

De MEPs benadrukken het belang om de EHB-inspanningen te richten op de sectoren die het moeilijkst koolstofvrij te maken zijn, waaronder zwaar transport, staalproductie en de productie van meststoffen. Deze sectoren hebben een aanzienlijke koolstofvoetafdruk en zijn moeilijk te  elektrificeren, vandaar vereisen deze bijzondere aandacht als we de klimaatdoelstellingen van de EU willen halen.

Een belangrijke voorgestelde innovatie is de invoering van een one-stop loket. Het doel is om de steun voor alle activiteiten op het gebied van hernieuwbare waterstof in de EU te stroomlijnen, waardoor de processen voor de belanghebbenden worden vereenvoudigd en de projecten worden versneld.

De goedkeuring van dit ontwerpverslag weerspiegelt ook een groeiend bewustzijn van de noodzaak van een evenwichtige en eerlijke aanpak van de verdeling van de middelen van de Europese Waterstofbank. Om dit te bereiken stelden de leden van het Europees Parlement voor om regionale veilingen in te voeren, om zo een eerlijke verdeling van de middelen tussen alle lidstaten te garanderen. Deze methode is erop gericht om het concurrentievermogen te bevorderen en tegelijkertijd te voorkomen dat regionale verschillen in ontwikkeling groter worden.

Context

Om de introductie van hernieuwbare waterstof binnen de EU en de invoer via internationale partners verder te ondersteunen, heeft de Europese Commissie in maart 2023 de  mededeling over de Europese waterstofbank gepubliceerd. Daarin stelt ze het ontwerp en de functies van de Europese waterstofbank voor.

Volgende stappen

  • Stemming aangenomen tekst in plenaire vergadering EP van 15-18 januari 2024.

  • Zodra de tekst is aangenomen, heeft de Commissie drie maanden de tijd om te antwoorden.

Bron en meer lezen

EP-persbericht 28 november 2023: MEPs propose changes to the European Hydrogen Bank

Goedgekeurde verslag over de Europese Waterstofbank (EP, 30 november 2023)