Arbeidsmarkt

Vrij verkeer van werknemers is een grondbeginsel van de EU. EU-burgers genieten gelijke toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden en andere sociale en fiscale voordelen als nationale onderdanen. Iedere werknemer binnen de EU heeft bovendien bepaalde minimumrechten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, bescherming tegen discriminatie en arbeidsrecht. Er bestaat ook Europese sociale dialoog waarbij sociale partners betrokken worden.

Groene en digitale transities veranderen de manier waarop we werken en vereisen een verschuiving in vaardigheden om het volledige potentieel ervan te benutten. Door de demografische veranderingen moet Europa bovendien al zijn talenten en diversiteit benutten. Onderwijs en opleiding in Europa valt onder de bevoegdheid van de lidstaten, maar lidstaten delen vergelijkbare problemen en kansen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er ook Europese initiatieven op het vlak van vaardigheden.

Evenement

The European Year of Skills – What Comes Next?

30 april 2024, 8:30 - 19:00

Interesse om deel te nemen aan het slotevenement Europees Jaar van de Vaardigheden op 30 april 2024 in Brussel ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Blog

100 dagen voor de Europese verkiezingen

Binnen exact 100 dagen gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hoeveel Parlementsleden zijn er? Hoe worden de voorzitters aangesteld?

Tina Rubbrecht

Communicatiemanager & Liaisonofficer Cultuur

Nieuws

Akkoord over bescherming platformwerkers

Tweede keer, goede keer? De Raad en het Parlement bereikten een voorlopig akkoord over bescherming platformwerkers.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Akkoord over Net-Zero Industry Act

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 6 februari 2024 een voorlopig politiek akkoord over de verordening voor een nettonulindustrie (NZIA).

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Renovatiegolf strategie: 35 miljoen gebouwen tegen 2030

Commissie publiceert haar ‘renovatiegolf’ strategie om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. In Annex een lijst met belangrijkste acties en indicative timing. 

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op 9 december publiceerde de Commissie de communicatie ‘Bouwen aan een economie die werkt voor mensen: een actieplan voor de sociale economie’, met een reeks niet-wetgevende plannen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Arbeidsmarkt