ESF+ - initiatief sociale innovatie+: innovatieve benaderingen om werkloosheid aan te pakken

Deadline

30 september 2024

Inleiding

De Europese Commissie heeft een call van €23 miljoen geopend voor projecten die langdurige werklozen de arbeidsmarkt ophelpen. Deze oproep wordt gefinancierd via het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in het kader van het initiatief Sociale Innovatie+. Hiermee wil de Commissie lidstaten helpen met het aanpakken van langdurige werkloosheid, onder meer door mensen te helpen bij het verminderen van hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Budget

Met een indicatief subsidiebudget van 23 miljoen euro moeten de transnationale projecten zich richten op: 

 • samenwerking met lokale belanghebbenden op het gebied van werkgelegenheid en partnerschappen tussen lokale werkgevers en gemeenschappen,

 • het verbeteren van het bereik van langdurig werklozen, met inbegrip van degenen die de meeste belemmeringen ondervinden,

 • een geïndividualiseerde, toegankelijke en inclusieve benadering van langdurig werklozen.

De projecten mogen tot 36 maanden duren en kunnen subsidies krijgen van 1 tot 3 miljoen euro per project.

Doelstellingen

Het ESF+ is één van de belangrijkste fondsen waarmee de EU in haar burgers en arbeidsmarkt investeert. Het doel is om meer werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen te creëren, doormiddel van activerend arbeidsmarktbeleid gericht op ‘beter werk’, oftewel werk met een grote sociale impact zoals het leraarschap of installatietechniek.

Binnen het ESF+ richt het initiatief Sociale Innovatie zich op het ontwikkelen en overbrengen van innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en sociale inclusie.

Met de oproep wil de Commissie de rol van sociale-economieorganisaties versterken. Dit zijn organisaties die investeren in initiatieven met een duidelijk sociaal doeleinde en veelal non-profit zijn. Deze organisaties hebben al bewezen dat ze in staat zijn om mensen te ondersteunen die de negatieve sociale en economische impact van langdurige werkloosheid ervaren.

Begunstigden

Alleen consortia komen in aanmerking.  

Om als subsidiabel te worden beschouwd, moet een consortium bestaan uit ten minste twee wettelijke subsidiabele entiteiten die twee verschillende subsidiabele landen vertegenwoordigen: EU-lidstaten; landen die geassocieerd zijn met het ESF+ (IJsland, Montenegro, Noorwegen en Servië). Van deze entiteiten moet ten minste één rechtspersoon aantoonbare ervaring hebben op het gebied van langdurige werkloosheid. Een entiteit mag slechts als coördinator in één consortium deelnemen.

Info & contact

Alle informatie kan je vinden op de de webpagina van de oproep

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds

 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;

 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Werk en sociale zaken

Info & contact

Naar Programma pagina