Jeugdbeleid

Het huidige Europese jeugdbeleid is gelanceerd in 2010 en bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen dat jeugdwerkloosheid moet bestrijden. Dit is tevens een belangrijke doelstelling van de Europa2020-strategie.

Hoewel de EU geen wetgevende bevoegdheid heeft op het gebied van jeugd, onderschreven de EU ministers wel een Europese Jeugdstrategie. Die strategie stelt een kader voor Europese samenwerking op het vlak van jeugdbeleid. De huidige strategie loopt van 2010 tot 2018 heeft twee grote doelstellingen:

  • meer en gelijke kansen aanbieden voor jonge mensen op de arbeidsmarkt
  • jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Initiatieven die deze doelstellingen moeten helpen waarmaken zijn bijvoorbeeld het European Solidarity Corps en Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid.
De eindbeslissing ligt bij de lidstaten en decentrale overheden: zij mogen zelf bepalen hoe zij het EU jeugdbeleid toepassen.

Forward-Looking Cooperation Projects 2019 - Erasmus+, Key Action 3

Icon CALL Forward-Looking Cooperation Projects 2019 - Erasmus+, Key Action 3

Deadline:

Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten zijn grootschalige projecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te...

Lees meer
Nieuwsflash Erasmus+

Icon NIEUWS Nieuwsflash Erasmus+

07 februari 2019 - door Maarten Libeer

De voorbije dagen waren er heel wat aankondigingen met betrekking tot het Erasmus+ programma. Wij bundelen ze hier voor u!

Lees meer
Onderwijsagenda van het Roemeense voorzitterschap

Icon NIEUWS Onderwijsagenda van het Roemeense voorzitterschap

07 januari 2019 - door Hanne De Roo

Het werk van de Raad van de EU op het gebied van onderwijs zal eerder beperkt zijn tot de eerste helft van 2019 volgens het werkschema van het nieuwe roterende voorzitterschap. De toekomst van...

Lees meer
2019 European Solidarity Corps call for project proposals

Icon CALL 2019 European Solidarity Corps call for project proposals

Deadline:

Op maandag 10 december publiceerde de Europese Commissie een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen onder het European Solidarity Corps, waarbij € 96 miljoen beschikbaar wordt gesteld ter...

Lees meer
Meer ESF+ middelen voor jeugdwerkgelegenheid en sociale inclusie na 2020

Icon NIEUWS Meer ESF+ middelen voor jeugdwerkgelegenheid en sociale inclusie na 2020

04 december 2018 - door Hanne De Roo

De commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL) heeft haar onderhandelingspositie goedgekeurd over de toewijzing van de €106,8 miljard gevraagd door de Europese...

Lees meer
EU-strategie voor de jeugd 2019-2027

Icon NIEUWS EU-strategie voor de jeugd 2019-2027

30 november 2018 - door Hanne De Roo

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 26-27 november heeft een resolutie aangenomen over de nieuwe EU-...

Lees meer
Jeugdwerk in Europees perspectief

Icon NIEUWS Jeugdwerk in Europees perspectief

30 november 2018 - door Hanne De Roo

In elk Europees land heeft jeugdwerk zijn geschiedenis en geeft het zijn eigen invulling aan het concept in beleid en praktijk. Wat is de stand van zaken? Wie formuleerde welke visie en wat voor...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Jeugdbeleid

Tibor Navracsics is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

https://ec.europa.eu/youth/

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Volg ons