Erasmus+ Jeugd: kleinschalige jeugdpartnerschappen en jeugdpartnerschappen

Deadline

01 oktober 2024

Inleiding

Kleinschalig jeugdpartnerschap: Verleg je grenzen, maar loop niet meteen te hard van stapel en start een kleinschalig partnerschap met andere jeugdorganisaties uit een of meerdere landen. Neem een gemeenschappelijk thema onder handen om zo elkaar te versterken en een internationaal netwerk uit te bouwen.

De hoofddoelstelling en impact van het project liggen in het jeugd- en jongerenwerk. De impact moet dus liggen in niet-formele educatieve en buitenschoolse projecten met en voor jongeren.

Jeugdpartnerschap: Zet samen met organisaties uit meerdere landen een langdurige internationale samenwerking op met impact op het jeugd- en jongerenwerk. Verleg je grenzen, versterk je internationale werkcapaciteit, creëer samen een grote impact en verspreid je resultaten.

Werk nauw samen aan een gemeenschappelijk thema om elkaar te versterken en een internationaal netwerk uit te bouwen. De impact ligt in niet-formele educatieve en buitenschoolse projecten met en voor jongeren, de jeugdwerkpraktijk.

Info & contact

Voor meer informatie over deze oproepen én ondersteuning kan je terecht bij Nationaal Contactpunt JINT.

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

 • activiteiten in het kader van DiscoverEU

 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 

 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 

 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 

 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 

 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Europees Solidariteitkorps

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Individuele
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website Fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be

T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Contact Europese Commissie:

Naar Programma pagina