Europese Commissie stelt richtlijn voor om kinderen beter te beschermen

08 februari 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie heeft een richtlijnvoorstel geformuleerd ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en materiaal over seksueel misbruik van kinderen.

  • De nieuwe richtlijn zal de Europese richtlijn uit 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen herzien.

  • De gewijzigde richtlijn zal de definitie van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen verbreden en de verjaringstermijnen voor het doen van aangifte verlengen.

  • De terminologie wordt in het nieuwe voorstel aangepast op basis van de Luxembourg Guidelines.

Het doel van de herziene richtlijn is om de EU-definities aan te passen aan een wereld van voortdurende digitale verandering. Het moet de EU eveneens in staat stellen een blijvende oplossing te bieden zonder de noodzaak om regelmatig richtlijnen te wijzigen bij elke technologische ontwikkeling.

Volgens de cijfers van de Commissie werden in 2022 1,5 miljoen gevallen van seksueel misbruik van kinderen gemeld, tegenover 1 miljoen in 2020. Het potentieel voor online misbruik neemt toe, vandaar de noodzaak om de richtlijn aan te passen.

Belangrijkste aanpassingen

De door de Commissie gepresenteerde tekst voorziet dan ook in de uitbreiding van de definities van strafbare feiten met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen, zodat ook livestreaming van dergelijk misbruik en het bezit en de verspreiding van pedofiele handleidingen daaronder vallen. De bijgewerkte definities van strafbare feiten zullen ook betrekking hebben op materiaal over seksueel misbruik van kinderen dat is opgenomen in "deep fakes" of inhoud die is gegenereerd door kunstmatige intelligentie.

In het voorstel wordt ook de terminologie aangepast. Zo wordt de term "kinderpornografie" vervangen door "materiaal over seksueel misbruik van kinderen".

Met de actualisering van de richtlijn wordt ook de termijn verlengd waarbinnen een slachtoffer zijn dader voor de rechter kan dagen. In de huidige richtlijn werd de verjaringstermijn bepaald door elke lidstaat afzonderlijk, wat leidde tot verschillende benaderingen in de EU. Deze nieuwe regels stellen de duur vast op basis van de ernst van het misdrijf en bevatten minimumstraffen voor de misdrijven.

Meer informatie

Het persbericht van de Europese Commissie, inclusief alle achtergrondinformatie.

Attachment(s)