EU-subsidiemonitor 2021-2022: Erasmus+Jeugd en European Solidarity Corps

03 april 2024 - door Kaatje Gevaert

In de "EU-subsidiemonitor 2021-2022" analyseert VLEVA hoe Vlaamse organisaties presteren, in welke Europese subsidieprogramma's ze actief zijn en wat de resultaten zijn. 

  • Deze week: 2 programma’s die jongeren kansen bieden om nieuwe culturen te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen en een positieve impact te hebben op de samenleving: Erasmus + Jeugd en European Solidarity Corps.

  • In Vlaanderen worden deze programma’s uitgevoerd door het Nationaal Agentschap JINT vzw. Bij Jint vzw kan je als jongere of jeugdwerker terecht voor informatie en ondersteuning binnen deze programma’s. 

  • VLEVA-lid VERSO licht hun ervaring toe met deze programma’s en wat dit betekent voor haar leden. 

Over 

De programma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps zetten in op  internationale samenwerking, intercultureel begrip en sociale inclusie in Europa.

Erasmus+ Jeugd richt zich op het verbeteren van de vaardigheden en kansen van jongeren op de arbeidsmarkt, het bevorderen van sociale integratie en welzijn, en het stimuleren van de kwaliteit van jongerenwerk en jeugdbeleid. In dit programma kan je terecht als je ondersteuning zoekt voor internationale ontmoetingen en uitwisselingen voor en door jongeren en jeugdwerkers. De subsidie dekt onder meer reis-, verblijfs- en activiteitskosten. 

Het European Solidarity Corps versterkt solidariteit in de Europese samenleving. Dit gebeurt door vrijwilligerswerk, stages en lokale solidariteitsprojecten, zowel in eigen land als in het buitenland. Een subsidie dekt de kosten van reizen, accommodatie, maaltijden, taaltraining en verzekering. 

JINT vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze programma’s in Vlaanderen. Ze informeert jongeren en jeugdwerkers over de mogelijkheden en begeleidt organisaties bij het indienen van subsidieaanvragen. 

Resultaten EU-subsidiemonitor 2021-2022

De cijfers van de VLEVA monitor 2021-2022 tonen dat er veel interesse is in Vlaanderen voor deze subsidieprogramma's. In deze periode bedroeg de geschatte totale Vlaamse deelname aan Erasmus+ Jeugd maar liefst 8.257.964 euro, verdeeld over 243 projecten, terwijl de Solidarity Corps-programma's een geschatte totale Vlaamse deelname van 3.076.701 euro kenden, verspreid over 95 projecten. Hoewel de subsidiebedragen in vergelijking met grote subsidieprogramma's eerder bescheiden zijn, is de betrokkenheid van Vlaanderen bij deze programma's buitengewoon hoog.

Uit de bevraging van JINT door VLEVA blijkt dat: 

"Vlaamse organisaties zijn succesvol in het betrekken van jongeren uit kwetsbare achtergronden bij Europese projecten. De organisaties krijgen bovendien de mogelijkheid om hun internationale netwerk te versterken. Hoewel de budgetten van beide programma's effectief worden benut, ziet JINT nog ruimte voor groei, vooral op het gebied van jeugdpartnerschappen binnen Erasmus+ Jeugd en solidariteitsprojecten binnen het EU Solidarity Corps." Alle bevindingen van het onderzoek zijn hier te vinden."

De ervaring van VLEVA-lid VERSO en De Wissel

Heel wat (leden van) leden van VLEVA-lid VERSO hebben ervaring met deze subsidies. “Deze Europese programma’s zijn leuke opportuniteiten voor sociale ondernemingen die graag eens willen proeven van een Europees project, zonder meteen de grote werklast te moeten dragen. Zeker binnen kleinere organisaties worden er zo mooie trajecten gelopen. En die succesverhalen helpen om als team enthousiast te worden over Europese samenwerking en misschien te dromen van meer. Als Verso ondersteunen we daarom de werking van Vleva om op zoek te gaan naar het juiste Europees subsidieprogramma voor projectideeën van onze leden en organiseren we ook samen met onze leden laagdrempelige infomeetings rond Europese projectwerking” Tobias Lancsweert, VERSO.

Zo organiseerde het Vlaams Welzijnsverbond onlangs samen met VERSO en VLEVA een infosessie rond Europese subsidies. Daar getuigde De Wissel (lid van Vlaams Welzijnsverbond) over haar deelname aan projecten in Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps. VLEVA legde aan Nele Steeno, stafmedewerkster bij De Wissel volgende vragen voor: 

Wat is de meerwaarde van een Europese subsidie voor jullie organisatie?

Het geeft de mogelijkheid om onze jongeren kennis te laten maken met het interculturele aspect van de samenleving en ervaringen op te doen waar ze anders nooit of niet makkelijk toegang toe hebben. Als organisatie geeft het ons een duwtje in de rug om fijne projecten voor jongeren en de omgeving op poten te zetten.

Wat is jullie algemene ervaring met deze subsidies? 

Het is een verrijkende ervaring voor zowel onze jongeren in de organisatie als de Europese jongeren die naar ons komen. We zien jongeren hier open bloeien en vriendschappen opbouwen over grenzen heen. Het ontvangen van internationale vrijwilligers is wel eens een springplank voor onze eigen jongeren om zelf de stap te zetten naar een interculturele ervaring.

De uitwisselingskampen zijn een kans om een nieuwe ervaring op te doen buiten hun gekende leefomgeving. Deze positieve ervaringen geven jongeren een boost aan hun zelfvertrouwen om zichzelf verder te ontplooien.

Actueel

  • Projectoproepen: 1 oktober is de eerstvolgende deadline voor projectoproepen in Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps. Ontdek de mogelijkheden op de website van JINT:

  • Events: De events die JINT vzw in het kader van de subsidie-oproepen organiseert vind je hier

Meer informatie

  • Benieuwd naar de volledige EU-subsidiemonitor? Je vindt hem hier

  • Meer weten over Europese subsidieprogramma's, projectoproepen, subsidie-events en onze dienstverlening? Je vindt het hier

  • Heb je een vraag over Europese subsidies? Neem contact op met ons subsidieteam via subsidieteam@vleva.eu