Onderhandelingen online materiaal over seksueel kindermisbruik heropgestart

03 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie probeert de werkzaamheden met betrekking tot de verordening over de verwijdering van online kinderpornomateriaal (Child Sexual Abuse Material - CSAM) opnieuw te starten.

  • Deze verordening werd in mei 2022 voorgesteld en deels geblokkeerd vanwege de bepalingen over opsporingsbevelen die aan particuliere berichtendiensten worden opgelegd.

  • Het werkdocument stelt voor dat opsporingsbevelen doelgerichter zijn en diensten die gebruik maken van end-to-end-encryptie beter beschermd.

  • Akkoord in de Raad onder Belgisch voorzitterschap mogelijk, maar trilogen zullen niet afgerond worden binnen deze termijn.

Het Parlement heeft reeds in oktober zijn standpunt bepaald. Hoewel een akkoord in de Raad van de EU onder Belgisch voorzitterschap mogelijk blijft, zullen de trilogen niet binnen deze termijn worden afgerond.

In zijn werkdocument aan de Groep rechtshandhaving van de Raad van de EU stelt het voorzitterschap voor dat opsporingsbevelen doelgerichter moeten zijn door diensten in risicocategorieën onder te verdelen. Diensten die gebruik maken van end-to-end-encryptie in opsporingsbevelen moeten eveneens worden beschermd.

Categoriseren van risico’s de onderdelen van diensten die het grootste risico lopen

Voor opsporingsbevelen stelt de nota voor om de (delen van) diensten van aanbieders van hostingdiensten en interpersoonlijke communicatiediensten te classificeren volgens hun risiconiveau op basis van objectieve en niet-discriminerende parameters. Afhankelijk van het risico zouden (delen van) diensten dan worden onderworpen aan verplichte of aanbevolen risicobeperkende maatregelen en, in laatste instantie, aan opsporingsbevelen.

De categorisering van risico's moet gebaseerd zijn op een reeks objectieve parameters het type dienst;

  • de basisarchitectuur van de dienst;

  • het beleid van de aanbieder;

  • de beveiligingsfuncties in de ontwerpfase en gebruikerstrends.

Na de risicocategorisering worden systemen of delen van systemen geclassificeerd als "hoog risico", "gemiddeld risico", "laag risico" of "verwaarloosbaar risico". De categorisering van dienstverleners kan herbekeken worden.

Toepassingsgebied detectiebevelen

De nota stelt voor om diensten die end-to-end encryptie gebruiken, op te nemen in het toepassingsgebied van standaard detectiebevelen voor diensten met een hoog risico. Belangrijk is dat een detectiebevel geen verplichting mag creëren voor aanbieders om toegang te krijgen tot end-to-end geëncrypteerde gegevens. Daarnaast moeten de gebruikte detectietechnologieën worden beoordeeld op hun effectiviteit, impact op grondrechten en risico's voor cyberveiligheid.

Voorzitterschapgids