U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

LIFE  Traditionele projecten: klimaatverandering

Icon CALL LIFE Traditionele projecten: klimaatverandering

Deadline:

LIFE is the European Programme for the Environment and Climate Action, for the period from 1 January 2014 until 31 December 2020.

Lees meer
Europese Week Duurzame Energie

Icon NIEUWS Europese Week Duurzame Energie

15 mei 2016 - door Melanie De Caluwé

Van 13 tot 17 juni 2016 vindt de “Europese week van de Duurzame Energie” plaats. Hiermee wil de Europese Commissie intiatieven die energiebesparen promoten, maar ook hernieuwbare energie en schone...

Lees meer
Hoe moet de Europese elektriciteitsmarkt er uit zien? Aanbevelingen van het Nederlandse EU-voorzitterschap

Icon NIEUWS Hoe moet de Europese elektriciteitsmarkt er uit zien? Aanbevelingen van het Nederlandse EU-voorzitterschap

12 mei 2016 - door Melanie De Caluwé

Later dit jaar zal de Europese Commissie (EC) een aantal maatregelen voorstellen voor een nieuwe elektriciteitsmarkt.

Lees meer
Europese Commissie lanceert Europees Energie-Efficiëntie Platform (E3P)

Icon NIEUWS Europese Commissie lanceert Europees Energie-Efficiëntie Platform (E3P)

07 april 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 5 april 2016 lanceerde de Europese Commissie het Europees Energie-Efficiëntie Platform (3EP). Dit platform moet ervoor zorgen dat alle regelgevende en financiële inspanningen benut worden om...

Lees meer
Hoe moet de nieuwe richtlijn energie-efficiëntie eruit zien?

Icon NIEUWS Hoe moet de nieuwe richtlijn energie-efficiëntie eruit zien?

07 april 2016 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de consultatie die de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie dient voor te bereiden. Ze ontving 332 inzendingen voornamelijk...

Lees meer
Nieuwe oproep voor innovatieve plattelandsprojecten in Vlaams Brabant - VERLENGDE DEADLINE

Icon CALL Nieuwe oproep voor innovatieve plattelandsprojecten in Vlaams Brabant - VERLENGDE DEADLINE

Deadline:

Vlaams-Brabant beschikt nog over heel wat platteland. Je kan dit op diverse manieren beleven: van werken en wonen tot ontspannen en genieten. Een smeltkroes van activiteiten én inspiratiebron...

Lees meer
EU-strategie verwarming en koeling

Icon NIEUWS EU-strategie verwarming en koeling

17 februari 2016 - door Kelly Digneffe

Op 16 februari 2016 maakte de Europese Commissie haar strategie voor verwarming en koeling van gebouwen en in industrie bekend. De mededeling schetst een kader voor de integratie van efficiënte...

Lees meer
Het winterpakket energiezekerheid

Icon NIEUWS Het winterpakket energiezekerheid

16 februari 2016 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie presenteerde op 16 februari 2016 een pakket maatregelen rond energiezekerheid. Dit om Europa voor te bereiden op de mondiale energietransitie en om mogelijke onderbrekingen...

Lees meer
EU-energie-afhankelijkheid boven 50%

Icon NIEUWS EU-energie-afhankelijkheid boven 50%

04 februari 2016 - door Melanie De Caluwé

Het Statistisch bureau van de EU publiceert dat Europa 53,4% van de energie die het verbruikte in 2014 moest importeren. De energie-afhankelijkheid in de EU was hoger dan in 1990, maar lager dan...

Lees meer
Industrie wil sterkere samenwerking Noordzeelanden

Icon NIEUWS Industrie wil sterkere samenwerking Noordzeelanden

29 januari 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 4 februari 2016 organiseert het Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad een 'High Level Group Meeting' over energie in Amsterdam. Aan de vooravond van die meeting roepen bedrijven de...

Lees meer
Win een award duurzame energie!

Icon NIEUWS Win een award duurzame energie!

25 januari 2016 - door Melanie De Caluwé

Van 13 tot en met 17 juni 2016 organiseert de Europese Commissie de Week van de Duurzame Energie. Die week reikt de Commissie ook prijzen uit voor duurzame energieprojecten en dat in drie...

Lees meer
Europa investeert 200 miljoen in energie-infrastructuur

Icon NIEUWS Europa investeert 200 miljoen in energie-infrastructuur

20 januari 2016 - door Melanie De Caluwé

De lidstaten gaan akkoord met een voorstel van de Commissie om 217 miljoen euro te investeren in trans-Europese energie-infrastructuurprojecten. De financiering gaat naar 15 projecten vooral in...

Lees meer
Afzwakken emissielimieten dieselwagens een optie?

Icon NIEUWS Afzwakken emissielimieten dieselwagens een optie?

19 januari 2016 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement heeft een voorstel klaar om haar veto te stellen tegen een ontwerpbesluit om de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx) van dieselwagens te verhogen met 110% als de...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Internationale klimaatonderhandelingen

De VN-klimaattop (COP25) gaat door in Madrid (Spanje) van 2-13 december 2019. Voordien zijn er nog twee tussentijdse “pre-COP25” ontmoetingen gepland: de VN-klimaattop op 23 september in New-York en de conferentie in Costa-Rica op 8-10 oktober.

Lees meer

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer

Energie en klimaat

Klimaat en energie vormen een gedeelde bevoegdheid tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten. Dit betekent dat zowel de EU als de EU- lidstaten juridisch bindende maatregelen mogen nemen, maar dat lidstaten dit enkel kunnen doen op gebieden waarover de EU zelf haar bevoegdheden niet (meer) uitoefent.

Het Directoraat-Generaal Klimaat (CLIMA) ontwerpt het EU- beleid rond het tegengaan van klimaatverandering. CLIMA werd opgericht in 2010 (voorheen deel van DG Milieu) en valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Klimaatactie en energie, Miguel Arias Cañete (Spanje). Voor energie is het Directoraat-generaal Energie (ENER) bevoegd, waarbij Maroš Šefčovič (Slowakije) de Eurocommissaris voor de Energie Unie is.

De Europarlementsleden bespreken het thema klimaatactie in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI). Energiezaken worden in de Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandeld.

De Raad Milieu (ENVI) behandelt naast het milieubeleid van de EU, ook internationale milieukwesties, waaronder klimaatverandering. De Raad TTE ten slotte werkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie.

Volg ons