Innovatiefonds: 100 miljoen euro voor innovatieve kleinschalige schone technologieprojecten

05 april 2023 - door Kaatje Gevaert

Deze week  lanceerde de Europese Commissie haar derde oproep voor kleinschalige projecten in het kader van het Innovatiefonds

  • De oproep stelt 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten met een kapitaaluitgave tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro op het gebied van hernieuwbare energie, het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag

  • Deadline voor indiening is 19 september 2023

  • Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

Inhoud van de oproep

De nieuwe oproep stelt 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor kleinschalige projecten met een kapitaaluitgave tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro op het gebied van hernieuwbare energie, het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag. Deze technologieën moeten voldoende uitgerijpt zijn en een groot potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen in vergelijking met conventionele technologieën.

Het innovatiefonds kan tot 60% van de totale kapitaaluitgaven van een klein project financieren. Dit zal baanbrekende innovatieve technologieën helpen om de risico's te overwinnen die gewoonlijk aan commercialisering zijn verbonden en om de markt te betreden. De projecten worden beoordeeld op basis van hun potentieel om broeikasgasemissies te voorkomen, innovatie, hun financiële, technische en operationele rijpheid, hun potentieel voor schaalvergroting en hun kostenefficiëntie.  Bij eerdere oproepen zijn projecten geselecteerd die nieuwe processen bevorderen, zoals het demonstreren van het gebruik van hybride ovens om een deel van de glaswol- en glasproductie, waarvoor traditioneel fossiele brandstoffen worden gebruikt, te elektrificeren.

Praktische modaliteiten

Projecten kunnen een aanvraag indienen via het EU-portaal voor financiering en aanbestedingen, waar informatie over de procedure beschikbaar is.  Deadline om je project in te dienen is 19 september. Aanvragers worden in het eerste kwartaal van 2024 geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie. De subsidies zullen naar verwachting in juni 2024 aan succesvolle projecten worden toegekend.

Op 20 april 2023 organiseert de Europese Commissie een infodag over deze oproep.

Achtergrond

Het Innovatiefonds is bedoeld om bedrijven en overheden de juiste financiële prikkels te geven om nu te investeren in de volgende generatie koolstofarme technologieën en de overgang van Europa naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

Bij twee eerdere kleinschalige oproepen werden 47 projecten geselecteerd. Binnen de eerste oproep ontvingen 30 projecten een totale subsidie van 109 miljoen euro. De EU investeert 62 miljoen euro in 17 kleinschalige projecten uit de tweede oproep. Deze 17 projecten leggen nog de laatste hand aan hun individuele subsidieovereenkomsten, die in het tweede kwartaal van 2023 worden verwacht. Voorts is de laatste oproep voor grootschalige projecten op 16 maart 2023 afgesloten met 239 ontvangen aanvragen, die momenteel worden geëvalueerd en waarvan de resultaten in de zomer van 2023 worden verwacht.

Het Innovatiefonds wordt uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA), terwijl de Europese Investeringsbank bijstand voor projectontwikkeling verleent aan veelbelovende projecten die nog niet voldoende zijn uitgerijpt. Het politieke akkoord ter versterking en uitbreiding van het EU ETS, dat in december 2022 werd bereikt, zal de omvang en het bereik van het Innovatiefonds vergroten wanneer het in werking treedt.

Meer informatie