Europees Parlement bevestigt uitfasering fluorkoolwaterstoffen in 2050

03 april 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft op 30 maart zijn standpunt bepaald over de herziening van de EU-verordening inzake de uitstoot van gefluoreerde gassen (F-gassen).

  • Versnelde afbouw en totale uitfasering van fluorkoolwaterstoffen tegen 2050

  • Snellere overgang naar klimaatvriendelijke oplossingen

  • Europees Parlement klaar om trialogen met lidstaten te starten over verdere vermindering uitstoot gefluoreerde gassen

De goedkeuring in het Europees Parlement gebeurde met een grote meerderheid: 426 stemmen voor, 109 tegen en 52 onthoudingen.

De stemming bevestigt grotendeels het verslag van Europees parlementslid Bas Eickhout dat op 1 maart door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (ENVI) is goedgekeurd.

Het MEPs namen veertien van de zestien door de rapporteur bepleite amendementen van bijlage IV van het voorstel van de Europese Commissie aan. Deze wijzigingen stemmen overeen met een uitbreiding van de sectoren die onder het verbod op F-gassen vallen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van alternatieve oplossingen.

De tekst voorziet ook in stappen voor de geleidelijke stopzetting van het gebruik van gefluoreerde gassen op gebieden waar het zowel technisch als economisch haalbaar is om zonder deze gassen te werken. Dit omvat airconditioning, koeling, warmtepompen en sommige elektrische apparaten.

Met de aanneming van amendement 150 betreffende bijlage VII de verbintenis bevestigen de MEPs om de reductie van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) - die verantwoordelijk zijn voor 90% van de uitstoot van F-gassen - in de EU vanaf 2039 te versterken, met het oog op de eliminatie van het verbruik en de productie ervan tegen 2050. Deze maatregel gaat verder dan het voorstel van de Commissie, waarin een geleidelijke verlaging van de productieniveaus werd aangekondigd.

Ook keurden de MEPs  een beter toezicht op de illegale handel in gefluoreerde gassen goed, overeenkomstig de komende richtlijn inzake milieucriminaliteit.

Afwijkingen van tekst EP-rapporteur verordening reductie F-gassen

Het Europees Parlement heeft afstand genomen van de tekst onder leiding van de rapporteur (Bas Eickhout) door te stemmen voor de amendementen 152 en 160, die betrekking hebben op reparaties en reserveonderdelen. In amendement 152 is het onderhoud met gefluoreerde broeikasgassen, dat vanaf 1 januari 2030 verboden zal zijn, alleen van toepassing op stationaire koelapparatuur.

Amendement 160 staat het op de markt brengen van onderdelen van apparatuur die nodig zijn voor de reparatie en het onderhoud van bestaande apparatuur onder voorwaarden toe. Met dit amendement zouden de consumenten niet gedwongen worden om nieuwe apparatuur te kopen voor het einde van de levenscyclus van de producten.

Daarnaast versoepelt de stemming over amendement 156 het verbod op desflurane, gepland vanaf 1 januari 2026, om het gebruik ervan toe te staan in combinatie met een afvangsysteem.

Volgende stappen

Zodra de Raad van de EU zijn standpunt heeft bepaald, kunnen de EP-leden beginnen met de trialoogonderhandelingen starten  over de definitieve vorm van de wetgeving.

Bron en meer lezen:

EP-persbericht 30 maart 2023: Fluorinated gases: reinforced EU action to cut emissions