Formeel akkoord over verordening CO2-emissies nieuwe auto's en bestelwagens

28 maart 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad heeft op 28 maart 2023 een verordening aangenomen met strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens. Normaliter zou de Raad haar formele goedkeuring van het standpunt van het Parlement over het voorstel al op 7 maart 2023 hebben gegeven. Na verzet van Duitsland en nog een aantal lidstaten werd deze goedkeuring uitgesteld. Na intense onderhandelingen tussen de Commissie en Duitsland is men uit de impasse inzake e-fuels geraakt.

  • Alle nieuwe auto's en bestelwagens emissievrij vanaf 2035

  • Van 2025 tot eind 2029 regelgevend stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV) van kracht

  • De verordening bevat een verwijzing naar e-fuels, waarbij de Commissie een voorstel zal doen voor de registratie van voertuigen die na 2035 uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden.

De concrete CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte voertuigen zijn:

  • 55% CO2-emissiereductie voor nieuwe auto's en 50% voor nieuwe bestelwagens tegen 2030 ten opzichte van het niveau in 2021

  • 100% CO2-emissiereductie voor zowel nieuwe auto's als bestelwagens tegen 2035

Van 2025 tot eind 2029 zal een regelgevend stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV) van kracht zijn. In het kader van dit mechanisme kan een fabrikant die aan bepaalde benchmarks voor de verkoop van emissievrije en emissiearme voertuigen voldoet, worden beloond met minder strenge CO2-doelstellingen. De benchmark is vastgesteld op 25% voor auto's en 17% voor bestelwagens.

De verordening bevat een verwijzing naar e-fuels (synthetische brandstoffen op basis van waterstof en CO2), waarbij de Commissie na overleg met de belanghebbenden een voorstel zal doen voor de registratie van voertuigen die na 2035 uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden, overeenkomstig de EU-wetgeving, buiten het toepassingsgebied van de vlootnormen en in overeenstemming met de EU-doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

De verordening bevat een herzieningsclausule die bepaalt dat de Commissie in 2026 grondig zal beoordelen welke vooruitgang is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van 100% emissiereductie in 2035 en of deze eventueel moeten worden herzien. Bij de herziening zal rekening worden gehouden met de technologische ontwikkelingen, onder meer met betrekking tot plug-in hybride technologieën en het belang van een levensvatbare en sociaal billijke overgang naar nul-emissies.

De verordening handhaaft een afwijking voor fabrikanten van kleine hoeveelheden tot eind 2035.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement heeft het voorlopig akkoord over het voorstel op 14 februari 2023 formeel aangenomen als standpunt in eerste lezing. Op 28 maart heeft ook de Raad haar formeel akkoord gegeven.

  • De verordening zal in werking treden op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het EU-Publicatieblad.

Bron en meer lezen

Persmededeling Raad EU,  28 maart 2023: ‘Fit for 55’: Council adopts regulation on CO2 emissions for new cars and vans

VLEVA-nieuwsbericht, 28 oktober 2022: Nieuwe auto’s en bestelwagens emissievrij tegen 2035