EU-algemeen

Het thema 'EU algemeen' verzamelt alle zaken die over de Europese Unie in zijn totaliteit gaan. Denk maar aan het debat over de toekomst van de Europese Unie, de Brexit, toetredingsonderhandelingen en dergelijke meer. Deze discussies spelen zich meestal af op het hoogste politieke niveau. 

Betere regelgeving Toekomst EU Veiligheid en defensie Justitie en burgerschap EU-uitbreiding/buitenlandse acties Jouw stem in Europa Project Limburg

Nieuws

Jouw stem in Europa: Kritieke grondstoffenwet

De Commissie is benieuwd wat je van de voorgestelde Critical Raw Materials Act vindt. Geef je feedback tot 9 juni 2023.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa: Net-Zero Industry Act

De Commissie is benieuwd wat je van het voorstel voor een Verordening voor een Nettonulindustrie vindt. Geef tot 30 mei feedback.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa: EU-klimaatdoelstelling 2040

Europese Commissie lanceert openbare raadpleging over roadmap EU-klimaatdoelstelling voor 2040. Deelnemen kan tot 23 juni.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

LIBE neemt rapport aan over Single Permit

Het EP-standpunt over de herziening van de richtlijn betreffende de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor werknemers uit derde landen is aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Jouw stem in Europa - Prioritisering van nieuwe duurzame producten

De Europese Commissie vraagt jouw tot en met 12 mei jouw mening over welke producten onmiddellijk prioriteit moeten krijgen eenmaal de nieuwe "verordening duurzame producten" is aangenomen. Zo help je mee aan minder versnippering en meer duidelijkheid.

Frédéric Cabistan

Liaisonofficer

EU-algemeen