Jouw stem in Europa: roadmap strategische visie CCUS-sector

13 juni 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging over haar roadmap voor het beheer van industriële koolstof, met de nadruk op de toepassing van koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS). Deze raadpleging maakt deel uit van de Europese Green Deal.

  • De raadpleging dient ter ondersteuning van de voorbereiding van een nieuwe Europese strategie rond CCUS.

  • Lees de roadmap (4 blz.), zie bijlage.

  • Geef jouw standpunt en feedback op verschillende aspecten van CCUS, inclusief beleidsaanbevelingen (deadline 31 augustus).

Wie kan deelnemen aan deze raadpleging?

Zowel belanghebbenden als burgers kunnen input geven voor deze raadpleging.

Aspecten behandeld in raadpleging over CCUS-roadmap

De deelnemers aan deze raadpleging kunnen hun standpunten delen en feedback geven op een reeks aspecten van CCUS, met inbegrip van specifieke beleidsaanbevelingen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de potentiële rol van deze technologieën in het koolstofvrij maken van de EU-economie tegen 2030, 2040 en 2050 en de maatregelen die nodig zijn om hun potentieel te maximaliseren. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de uitrol van een EU-brede infrastructuur voor CO2-transport en -opslag.

Daarnaast komen ook volgende onderwerpen aan bod in de raadpleging: beleids- en regelgevingskader, betrokkenheid van het bedrijfsleven, internationale samenwerking en bewustmaking van het publiek.

Wanneer wordt het EC-initiatief verwacht?

De Europese Commissie voorziet tegen eind 2023 de publicatie van een niet-wetgevend initiatief: mededeling over een EU-strategie voor het tot stand brengen van een eengemaakte markt voor diensten voor koolstoftransport en -opslag tegen 2030.

Neem deel aan de openbare raadpleging tot 31 augustus 2023.

Attachment(s)