Jouw stem in Europa: bodemgezondheidswet

17 augustus 2023 - door Frédéric Cabistan

De Europese Commissie wil via deze weg graag jouw mening horen over haar recent voorgestelde bodemgezondheidswet. Tot en met 11 oktober kan je je mening kwijt over dit nieuwe richtlijnvoorstel die de gezondheid van Europese bodems terug tot een uitstekend niveau moet brengen. 

  • De Europese Commissie wil lidstaten een degelijk kader aanreiken om bodems te kunnen monitoren.

  • Duurzaam bodembeheer als de nieuwe norm in de EU.

  • De Commissie wil lidstaten vragen om mogelijk vervuilde sites op te lijsten, deze te onderzoeken en gezondheids- en milieurisico's op een toegankelijke wijze in kaart brengen.

Hoe kan ik mijn mening geven?

Zowel stakeholders als Europese burgers kunnen hun mening geven over dit nieuwe voorstel.

Je kan je feedback geven als je je registreert of jezelf inlogt via een sociale media-account.

Na de deadline verzamelt de Commissie de ontvangen feedback en legt deze voor aan het Parlement en de Raad. Deze instellingen kunnen op hun beurt rekening houden met de input tijdens hun respectievelijke stappen in het besluitvormingsproces.

Je kan je feedback kwijt via deze website tot en met 11 oktober.