Europese subsidie om voedselverspilling te vermijden

07 augustus 2023 - door Kaatje Gevaert

De Europese Unie biedt subsidie om voedselverspilling te verminderen onder het Single Market-programma.

  • Dit programma richt zich ondermeer op het verminderen van voedselverspilling en het ondersteunen van duurzame voedselproductie.

  • Budget: €3 miljoen

  • Deadline: 21 september. Indienen doe je via het Funding and Tenders portal.

Over de oproep

European Health and Digital Executive Agency, kortweg Hadea lanceerde de oproep 2023  om belangrijke spelers in de voedselketen te helpen bij het meten en voorkomen van voedselverspilling in hun activiteiten.

Het doel van de oproep is om belanghebbenden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om voedselverspilling bij consumenten te voorkomen en te verminderen. Dit omvat gedragsverandering, onderwijs en training, het opstellen en implementeren van voedselverspillingrichtlijnen, monitoringprogramma's, bewustmakingscampagnes en nieuwe bedrijfsmodellen.

Projectvoorstellen moeten strategieën bevatten voor het meten van voedselverspilling en initiatieven om het te voorkomen.

In totaal is er een budget van 3 miljoen euro beschikbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zijn aanvraag indienen vóór 21 september 2023. Voor meer informatie, ga je naar het EU Funding & Tenders Portal.

Achtergrondinformatie

Het Europese Single Market-programma brengt de inspanningen van de Unie samen op het gebied van concurrentievermogen voor bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's, consumentenbescherming, klanten en eindgebruikers in de financiële dienstverlening, alsook beleidsvorming voor planten, dieren, voedsel en diervoeders.

Jaarlijks wordt bijna 59 miljoen ton voedselafval in de EU geproduceerd, met een geschatte kosten van 132 miljard euro. Het verminderen van voedselverspilling is een belangrijk doel van de EU's Farm to Fork-strategie, die streeft naar eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselsystemen. Het verlagen van voedselverlies en -verspilling is een integraal onderdeel van het actieplan van de Farm to Fork-strategie. De Commissie streeft ernaar om in 2023 wettelijk bindende doelen voor het verminderen van voedselverspilling voor te stellen, die de lidstaten tegen 2030 moeten bereiken. Zo wil de EU op weg naar doelstelling 12.3 van de duurzame ontwikkelingsdoelen de wereldwijde voedselverspilling per persoon in de detailhandel en bij consumenten tegen 2030 halveren.