EU-nieuws

Nieuws

EP steunt verhoging EU-ambities voor koolstofputten tegen 2030

Europees Parlement heeft met een grote meerderheid zijn standpunt goedgekeurd over de herziening van de LULUCF-verordening. Emissies van de landbouwsector moeten apart worden behandeld.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Politiek akkoord over Europese minimumlonen

“De nieuwe regels voor het minimumloon zullen de waardigheid van werk beschermen en ervoor zorgen dat werken loont”.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

EU overtreft 2020-klimaatdoelstelling

Met een daling met 34% van de broeikasgasuitstoot in 2020 t.o.v. 1990 verplettert de EU haar streefcijfer van 20% (Europees Milieuagentschap 2022)

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

ENVI-advies herziening richtlijn hernieuwbare energie

Bindend EU-streefcijfer 45% hernieuwbare energiebronnen in 2030 en vanaf 2026 geen steun meer voor elektriciteitproductie uit houtachtige biomassa, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat