Raad bereikt akkoord over herziening verordening CO2-emissienormen auto's en bestelwagens

29 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Op 29 juni 2022 heeft de Raad Milieu zijn onderhandelingsstandpunten aangenomen over de wijziging van de verordening voor CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens.

  • Tegen 2030 CO2-emissies verminderen met 55% voor nieuwe auto’s en met 50% voor bestelwagens

  • Nieuwe auto’s en bestelwagens emissievrij tegen 2035

  • Europese Commisie evalueert voortgang in verwezelijking nulemissiedoelstelling in 2026

De goedkeuring van deze compromistekst betekent dat de Raad klaar is om in triloogonderhandelingen (Raad, EP, EC) te treden.

Emissievrije auto’s en bestelwagens tegen 2035

De Raad is overeengekomen de streefcijfers voor de vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 te verhogen tot 55% voor auto's en tot 50% voor bestelwagens (ten opzichte van uitstoot nieuwe voertuigen in 2021).

Daarnaast heeft de Raad een akkoord om nieuwe auto's en bestelwagens emissievrij te maken tegen 2035.

Door de herziening van de verordening voor de infrastructuur van alternatieve brandstoffen (AFIR) zullen er voldoende laadpunten zijn om elektrische voertuigen op te laden. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt over herziening AFIR al op 2 juni bepaald.

Bovenstaande streefcijfers komen overeen met het voorstel van de Europese Commissie (14 juli 2021) en het standpunt van het Europees Parlement (2 juni 2022).

Evaluatie door de Commissie in 2026

In 2026 zal de Commissie de vooruitgang bij het verwezenlijken van de doelstelling ‘emissievrije voertuigen’ evalueren en nagaan of ze deze doelstellingen moet worden herzien Hierbij zal ze rekening houden met de technologische ontwikkelingen, onder meer op het gebied van plug-in hybride technologieën en het belang van een levensvatbare en sociaal rechtvaardige overgang naar nulemissie.

De Raad is overeengekomen een einde te maken aan de reguleringsstimulans voor voertuigen met een nulemissie of lage emissie (ZLEV) met ingang van 2030.

Context

De wijziging van de verordening voor CO2-emissienormen van nieuwe auto's en bestelwagens kadert in het fit for 55 pakket, dat de Commissie in juli 2021 publiceerde. De hogere streefcijfers zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene doelstelling van de EU om de netto-broeikasgasuitstoot tussen nu en 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Volgende stappen

  • Dankzij deze "algemene oriëntatie" is de Raad klaar om onderhandelingen met het Europees Parlement starten.

  • Het EP standpunt werd op 8 juni al goedgekeurd, bijgevolg kunnen de  informele onderhandelingen starten (trilogen om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken).

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 29 juni 2022: Fit for 55 package: Council reaches general approaches relating to emissions reductions and their social impacts

De definitieve tekst van de "algemene oriëntatie" van de Raad van de EU komt binnenkort beschikbaar. (link naar tekst volgt als die beschikbaar is)