EU-nieuws

Nieuws

EU overtreft 2020-klimaatdoelstelling

Met een daling met 34% van de broeikasgasuitstoot in 2020 t.o.v. 1990 verplettert de EU haar streefcijfer van 20% (Europees Milieuagentschap 2022)

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

ENVI-advies herziening richtlijn hernieuwbare energie

Bindend EU-streefcijfer 45% hernieuwbare energiebronnen in 2030 en vanaf 2026 geen steun meer voor elektriciteitproductie uit houtachtige biomassa, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat