Raad Onderzoek neemt verschillende conclusies aan

28 juni 2022

Op 10 juni kwamen de ministers van Onderzoek bijeen en namen ze verschillende conclusies aan inzake Onderzoek en Innovatie.

 • De Raad is van mening dat internationale samenwerking van cruciaal belang is om het effect van O&I bij het aanpakken van grote mondiale uitdagingen te vergroten

 • De Raad stelt een hervorming van de beoordelingssystemen in het hoger onderwijs voor.

 • De Raad formuleert verschillende richtsnoeren over Horizon Europe-missies

Wetenschapsdiplomatie voor het versterken van de EU als mondiale partner

Op 10 juni namen de ministers conclusies aan over waarden en beginselen voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I). In hun tekst wordt er benadrukt dat internationale samenwerking van cruciaal belang is om het effect van O&I bij het aanpakken van grote mondiale uitdagingen te vergroten. De Raad erkent daarnaast de belangrijke rol van de wetenschapsdiplomatie (science diplomacy) onder meer bij het versterken van de invloed van de Unie als betrouwbare mondiale partner op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie.

De Raad vraagt voorts aan de Commissie om een multilateraal dialoog voor te bereiden met de internationale partners van de EU op het gebied van O&I-samenwerking op basis van de beginselen en waarden. Daarnaast heeft de Raad, in de context van de huidige Russische militaire agressie tegen Oekraïne, een verklaring toegevoegd waarin de ministers de crisis in Oekraïne en de gevolgen ervan op het vlak van O&I betreuren.

Deze conclusies volgen enerzijds op de aanbeveling van de Raad betreffende een ‘Pact voor Onderzoek en Innovatie’, dat de Raad heeft aangenomen op 26 november 2021. Hierin wordt aan de lidstaten namelijk aanbevolen een reeks waarden en beginselen voor O&I in de Unie toe te passen.

Anderzijds sluit dit ook aan bij de ‘Totaalaanpak voor Onderzoek en Innovatie’ waarin de strategie van de EU voor internationale samenwerking in een veranderende wereld wordt uiteengezet. De Raad keurde hier conclusies over goed op 28 september 2021.  

Lees hier de Raadsconclusies over waarden en beginselen.
Lees hier de politieke verklaring.

Achtergrond

Om ervoor te zorgen dat een nieuwe EOR geschikt is voor de toekomstige uitdagingen, stelde de Commissie op 30 september 2020 een nieuwe visie voor op basis van vier strategische doelstellingen. De vierde doelstelling bestaat in het verdiepen van de EOR in bestaande prioriteiten, terwijl de andere drie doelstellingen de EOR zullen verbreden naar nieuwe prioriteiten.

 1. Investeren in O&I voor een groene en digitale toekomst;

 2. Mobiliteit, vaardigheden en carrière­mogelijkheden voor onderzoekers ondersteunen, openwetenschaps­praktijken aanmoedigen;

 3. Verbinding maken tussen onderzoek en economie;

 4. Verdiepen van de ERA: gendergelijkheid en diversiteit bevorderen, de toegang tot infrastructuur en faciliteiten voor onderzoekers verbeteren.

Open wetenschap

De ministers namen conclusies aan over de ‘Beoordeling van onderzoek en de uitvoering van Open Wetenschap’. In die conclusies geeft de Raad een politieke impuls voor een gezamenlijk optreden op 3 belangrijke gebieden.

1. De Raad wijst erop dat de huidige systemen voor onderzoeksbeoordeling te hard gebaseerd zijn op kwantitatieve indicatoren en op de evaluatie van een beperkt scala van onderzoeksresultaten. Daarom stellen de ministers een hervorming van de onderzoeksbeoordelingssystemen voor. Een Europees initiatief zou volgens hen de coördinatie van de wijzigingen in de beoordelingssystemen kunnen vergemakkelijken. De ‘European University alliances’ zou een mogelijke proeftuin zijn om dit uit te testen.

2. Capaciteitsopbouw voor academische publicaties en wetenschappelijke communicatie: De Raad verwelkomt de oprichting van ‘Open Research Europe’ (het publicatieplatform dat toegankelijk is voor iedereen) opgericht door de Commissie.

3. De Raad nodigt de lidstaten en de Commissie uit om, op vrijwillige basis, te experimenteren met de bevordering van meertaligheid als middel om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te communiceren en te verspreiden.

De Raad is van mening dat verbeteringen op deze drie gebieden onderzoekscarrières aantrekkelijker zullen maken, wetenschappelijke uitwisselingen vergemakkelijken en wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen.

Lees hier de Raadsconclusies over Open Wetenschap.

Richtsnoeren over Europese missies

Europese missies behoren tot de belangrijkste nieuwigheden van het kaderprogramma Horizon Europe. De vijf missies worden gezien als een fundamenteel instrument om de prioriteiten van de Commissie te verwezenlijken zoals de digitale transitie, klimaatverandering, kankerbestrijding… Elke missie zal functioneren als een portfolio van acties - zoals onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen of zelfs wetgevingsinitiatieven - om een meet- en zichtbaar doel te bereiken dat met afzonderlijke acties niet zou kunnen worden bereikt. Dit met het oog op een breed maatschappelijk effect.

In zijn conclusies over Europese missies geeft de Raad richtsnoeren over:

 • hun bestuursmechanismen;

 • over investeringen uit EU-programma's en -beleid en de relatie daarvan met nationale en lokale beleidsmaatregelen;

 • programma's en initiatieven;

 • over het kader voor toezicht;

 • toetsing en evaluatie (voor 31 december 2023);

 • en over de betrokkenheid van de burgers.


Lees hier de Raadsconclusies over Europese missies.


Bron: Persbericht van de Raad Onderzoek van 10 juni.