Hoe kan de toekomst van het lager en secundair onderwijs eruit zien ?

02 februari 2024 - door Kristof Vlaeminck

Ben je betrokken in het lager of secundair onderwijs en ben je benieuwd hoe de Europese Commissie de toekomst van het onderwijs ziet ? Dat kan je lezen in een gedetailleerde studie gepubliceerd over de toekomst van het schoolonderwijs in de Europese Unie tot 2040.

  •  De studie is gebaseerd op een bijdrage van 80 experts.

  • In de studie worden 4 scenario’s beschreven: de "gestandaardiseerde" en de "flexibele" benaderingen tot "concurrerende" en "collaboratieve" omstandigheden.

  • Het doel van deze studie is om de toekomstige beperkingen voor het onderwijs in kaart te brengen. Deze zullen bijdragen aan het bepalen van de richting van het onderwijs in de EU.

Commissie benadrukt belang financiering van het onderwijs

De Europese Commissie beveelt sterk aan om de financiering voor invloedrijke programma's zoals Erasmus+ te behouden of te verhogen. Lidstaten moeten eveneens doorlopende steun verlenen voor onderwijshervormingen. Deze aanpak moet gebaseerd zijn op gerichte investeringen en een effectieve evaluatie van onderwijshervormingen in de hele EU.

Integratie van alle leerlingen

De Commissie moedigt meer financiering aan voor onderzoek naar een beleid dat gericht is op het verminderen van ongelijkheden in het onderwijs. Zij benadrukt het belang van het monitoren van de voortgang in het verminderen van de verschillen in onderwijsresultaten. Speciale aandacht moet hierbij gaan naar leerlingen die te maken hebben met verschillende factoren van onderpresteren.

Verbeteren van toepassingen en het nut van digitale hulpmiddelen

Ondanks aanzienlijke progressie, is er nog een enorme progressiemarge voor het goed gebruik van digitale hulpmiddelen. De Commissie stelt voor om leermiddelen te ontwikkelen en platforms te verbeteren waar leerkrachten en scholen digitale ervaringen kunnen uitwisselen.

Een grondige analyse van goede voorbeelden en methodologische gidsen ontwikkelen

Onderwijs- en leermethoden moeten verbeteren om meer flexibele en innovatieve onderwijsmethoden aan te moedigen. Daarom wordt er aangemoedigd om een grondige analyse van innovatieve benaderingen te maken en deze bundelen.

Het onderwijs moet mee evolueren

Tot slot benadrukt de studie het belang van de ontwikkeling van innovatieve beoordelingsmethoden, de erkenning van de veranderingen in de rol en de arbeidsomstandigheden van leerkrachten, de bevordering van de voordelen van het gebruik van AI in het onderwijs en de aanmoediging van interdisciplinair leren.

Attachment(s)

Voorzitterschapgids