Commissie presenteert plannen voor een Europees diploma

28 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie heeft een pakket ambitieuze voorstellen aangenomen voor het hoger onderwijs in Europa.

  • Het pakket bestaat uit 3 initiatieven: Europees diploma, een Europees systeem voor kwaliteitsgarantie en erkenning in het hoger onderwijs en aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs.

  • Het opzetten van een Europees diploma zal geen verplichting zijn voor hogescholen en universiteiten, maar steeds op vrijwillige basis gebeuren.

  • Het Europees diploma is de volgende stap in het Erasmus-verhaal, het Europees uitwisselingsprogramma.

Europees diploma: ambitieus plan voor het hoger onderwijs

Het pakket heeft als doel om naar een Europees diploma (European degree) toe te werken. Het bevat een blauwdruk voor deze nieuwe en universeel erkende kwalificatie, als resultaat van een diepere en bredere transnationale samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs. Het pakket is een belangrijk onderdeel van de Europese onderwijsruimte (European Education Area).

Een Europees diploma zal de leermobiliteit binnen de EU stimuleren en de transversale vaardigheden van studenten verbeteren. Dit zal zowel de studenten als de hogeronderwijsgemeenschap ten goede komen. Het Europees diploma moet ook helpen om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen en afgestudeerden aantrekkelijker te maken voor toekomstige werkgevers. Tegelijkertijd moet het studenten uit de hele wereld aantrekken en het Europese concurrentievermogen versterken.

 

Drie initiatieven die het hoger onderwijs ten goede komen

Naast een blauwdruk voor een Europees diploma zitten er nog twee andere initiatieven in het pakket:

  • een Europees systeem voor kwaliteitsgarantie en erkenning in het hoger onderwijs (a European quality assurance and recognition system in higher education)

  • aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs (attractive and sustainable careers in higher education)

Beide initiatieven overstijgen de ambitie om een Europees diploma te ontwikkelen, maar dragen wel bij. Bovendien komen ze het hoger onderwijs op zichzelf ten goede.

De drie initiatieven hebben betrekking op de juridische en administratieve belemmeringen voor partneruniversiteiten die gezamenlijke opleidingen opzetten op bachelor-, master- of doctoraatsniveau. De voorstellen bouwen voort op de institutionele autonomie en academische vrijheid van universiteiten. Zij eerbiedigen ten volle de bevoegdheden van de lidstaten en de regionale overheden op het gebied van hoger onderwijs.

Meer informatie?

  • Persbericht waarin de drie initiatieven worden voorgesteld.

  • Webpagina van de Europese Commissie met een specifieke focus op de de drie initiatieven.

Attachment(s)

Voorzitterschapgids