Betere mogelijkheden om in het buitenland te studeren

27 mei 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Raad van de EU heeft een aanbeveling aangenomen die meer mogelijkheden geeft om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen, zowel binnen de EU als in niet-EU-landen.

  • De aanbeveling “Europa in beweging” (Europe on the Move) moet leermobiliteitskansen voor iedereen verhogen.

  • De tekst bevat een aantal voorgestellen tot maatregelen en doelstellingen om meer mensen in staat te stellen buiten hun land van herkomst te studeren, een opleiding te volgen.

  • De focus ligt ook mensen die doorgaans minder mogelijkheden hebben om in het buitenland te studeren of te leren.

Leermobiliteit: win-win voor individu en Europa

Leermobiliteit draagt bij tot het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor persoonlijke, educatieve en professionele ontwikkeling. Er is ook een maatschappelijk voordeel omdat het vaardigheidstekorten aanpakt in de groene en digitale transitie, bijdraagt aan een sterker burgerschapsgevoel en gemeenschappelijke Europese waarden worden ontwikkeld. Desondanks had in een Eurobarometer-enquête van 2022 onder Europeanen tussen 15 en 30 jaar slechts 15% van de respondenten deelgenomen aan een studie, opleiding of stage in een ander EU-land.

Streefcijfersop EU-niveau

Voor 2030 moet:

  • ten minste 23% van de afgestudeerden in het hoger onderwijs moet een leermobiliteitservaring hebben opgedaan

  • ten minste 12% van de leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding moeten profiteren van leermobiliteit in het buitenland.

Voorts zullen de lidstaten inspanningen blijven leveren om leermobiliteit inclusiever te maken. Tegen 2027 moeten ten minste 20% van diegenen die van leermobiliteit genieten, kansarm zijn.

Om de lidstaten te helpen deze doelen te bereiken, moet:

  • het talenonderwijs in alle fasen van onderwijs verbeterd worden;

  • het bewustzijn over leermobiliteitsmogelijkheden vergroot worden;

  • de erkenning van leerresultaten die zijn behaald als gevolg van mobiliteit verbeterd worden.

Het voorstel heet ook als doel om ook de leermobiliteit te vergroten voor leerkrachten en zij die studeren om leerkracht te worden. Zij ondervinden vaak belemmeringen om deel te nemen aan leermogelijkheden in het buitenland.

Meer informatie

Voorzitterschapgids