Jouw stem in Europa: Tussentijdse evaluatie Europese onderwijsruimte

16 april 2024 - door Kristof Vlaeminck

De deadline om tot een Europese Onderwijsruimte (European Education Area - EEA) te komen, is vastgesteld op 2025. Om de vooruitgang die reeds is geboekt te evalueren, heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Deze zal tot 27 juni 2024 lopen en geeft EU- en niet-EU-burgers, organisaties en overheidsinstanties de mogelijkheid om aanbevelingen te doen om de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van onderwijs en opleiding te verbeteren. De resultaten van de raadpleging zullen worden toegevoegd aan de tussentijdse evaluatie. Ter herinnering: de doelstellingen van het EEA voor 2025 en 2030 zijn het ondersteunen van de mobiliteit van studenten, het versterken van de kwaliteit en inclusiviteit van de Europese onderwijsstelsels en het bevorderen van een leven lang leren dat voor iedereen toegankelijk is.

Wat is de Europese Onderwijsruimte?

Onderwijs en opleiding spelen een cruciale rol om burger zich te laten ontplooien en een plaats vinden in de maatschappij. Om meer veerkrachtige en inclusieve onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa op te bouwen en de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd te helpen aanpakken, werd het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding opgezet. Dit kader heeft als overkoepelende doelstelling de Europese Onderwijsruimte tot stand te brengen. Deze Europese Onderwijsruimte is gericht op:

  • het verbeteren van kwaliteit, kansengelijkheid, inclusie en succes voor iedereen;

  • van een leven lang leren en mobiliteit moet voor iedereen beschikbaar zijn;

  • het ondersteunen van de groene en digitale transitie in en door het onderwijs en opleiding;

  • het verbeteren van competenties en motivatie in het onderwijs,

  • de versterking van het hoger onderwijs in Europa.

Een versterking van de Europese Onderwijsruimte zal Europa sterker maken in de wereld.

Meer informatie?

Je kan je feedback hier geven.

Voorzitterschapgids