Studentenmobiliteit hoog op de politieke agenda

03 juni 2024 - door Kristof Vlaeminck

De ministers verantwoordelijk voor het hoger onderwijs van de 47 lidstaten van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (European Higher Education Area - EHEA) en de Europese Commissie hebben hun inzet voor de mobiliteit van studenten en academisch personeel herbevestigd.

 • De ministeriële conferentie vond plaats in Tirana (Albanië) en heeft geleid tot het Communiqué van Tirana.

 • Het Communiqué van Tirana maakt de balans op van de samenwerking tot nu toe

 • De volgende stappen worden voorgesteld om de samenwerking binnen de EHEA (“het Bolognaproces”) in 2025-2027 te bevorderen.

Communiqué van Tirana

Tijdens de ministeriële conferentie in Rome in 2020 bereikten de ministers overeenstemming over een gemeenschappelijke visie voor een meer inclusieve, innovatieve en onderling verbonden EHEA. Vier jaar later hebben zij de geboekte vooruitgang geëvalueerd en de volgende stappen uitgestippeld om deze visie tegen 2030 te verwezenlijken.

Het Communiqué van Tirana:

 • maakt de balans op van de samenwerking tot nu toe;

 • onderstreept dat er meer moet worden gedaan om de samenwerking in het hoger onderwijs te vergemakkelijken en de mobiliteit van lerenden te bevorderen.

In het communiqué wordt erkend dat onderstaande EU-initiatieven de kern van de beoogde vooruitgang kunnen vormen:

 • Allianties van Europese universiteiten verdiepen de institutionele samenwerking;

 • Europese graad kan de uitvoering van gezamenlijke opleidingen vergemakkelijken;

 • Initiatief ‘Europese studentenkaart garandeert naadloze en veilige elektronische gegevensuitwisseling;

 • Aanbeveling van de Raad ‘Europe on the Move stelt een nieuwe doelstelling voor mobiliteit in het hoger onderwijs vast.

 

Fundamentele waarden en beginselen in het hoger onderwijs

Onderwijs is een essentieel onderdeel van onze democratische samenlevingen en een goed functionerende Europese ruimte voor hoger onderwijs. Zonder de bescherming en bevordering van fundamentele waarden kan deze nooit degelijk functioneren.

Tijdens de vergadering werd een gemeenschappelijk kader aangenomen dat deze fundamentele waarden definieert en hoe deze opgevolgd zullen worden:

 • academische vrijheid;

 • academische integriteit

 • institutionele autonomie;

 • deelname van studenten en personeel aan het bestuur van het hoger onderwijs;

 • publieke verantwoordelijkheid voor en van het hoger onderwijs.

Tijdens de conferentie werd ook de invasie van Rusland besproken. De ministers betuigden hun solidariteit met Oekraïne. Ze besloten om de opschorting van de deelname van Rusland en zijn bondgenoot Wit-Rusland aan alle EHEA-structuren en -activiteiten te handhaven.

De ministers bevestigden dat de EHEA steunt op drie beginselen:

 • De invoering van een driefasig gradenstelsel (bachelor, master, doctoraat) op basis van het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS).

 • De erkenning van kwalificaties in de hele EHEA, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon.

 • De bevordering van een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs, ondersteund door passende processen om de kwaliteit te garanderen.

Meer informatie

Voorzitterschapgids