Europese Universiteiten Initiatief & Allianties

01 februari 2023 - door Kristof Vlaeminck

Op vraag van de commissie Cultuur en Onderwijs (CULT) van het Europees Parlement werd een studie gemaakt over het Europese Universiteiten Initiatief en de Europese Universitaire Allianties. 

  • Deze studie evalueert de selectieprocedures en beoordeelt de ervaringen van de eerste jaren.

  • KU Leuven coördineert het ambitieuze pilootproject rond het 'European Degree-kwaliteitslabel'.

  • Lees hier de studie.

In de herfst van 2019 werd het startschot gegeven aan het Europese Universiteiten Initiatief. Sindsdien zijn er 44 Europese universitaire allianties opgericht, met 340 deelnemende instellingen voor hoger onderwijs.

Op vraag van de commissie CULT van het Parlement werd een studie gemaakt over het Europese Universiteiten Initiatief en de Europese Universitaire Allianties. Allereerst evalueert deze studie de selectieprocedures. Een van de resultaten is dat de selectieprocedure aanvankelijk de voorkeur gaf aan oudere, grotere universiteiten omdat deze meer ervaring hebben. Ten tweede werden de belangrijkste voordelen en uitdagingen van de huidige allianties van de eerste jaren beoordeeld. Hieruit blijkt onder meer dat er serieuze obstakels zijn zoals het vinden van een gepaste bestuursstructuur en het wegnemen van juridische en administratieve belemmeringen.

Verder worden er drie scenario's opgesteld om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Tot slot worden er in de studie (Craciun, Kaiser, Kottman and Van der Meulen (2023)) drie concrete aanbevelingen geformuleerd aan het Parlement wanneer het met de Commissie in dialoog zou treden, namelijk:

  1. “de mogelijkheden te beoordelen om de financiële positie van EUA's te verbeteren;

  2. er bij de EC op aan te dringen de ontwikkeling van het regelgevingskader voor EUA's beter te coördineren;

  3. de lange lijst van selectiecriteria en verwachte effecten te heroverwegen;” 

KU Leuven leidt ambitieus Europees project

De Vlaamse universiteit zal een belangrijk pilootproject rond het European Degree-kwaliteitslabel coördineren. Dat maakte de universiteit in haar persbericht bekend. Het ED-AFFICHE project, dat wordt ondersteund door een consortium van zes universitaire allianties, haalde Europese financieringssteun binnen.

Met dit Europese project wil men de mogelijkheden bekijken om een 'European Degree-label' te ontplooien en kijken of het proces voor ‘joint degrees’ verbeterd kan worden. Volgens het persbericht van KU Leuven zal het consortium “een jaar lang de gezamenlijke opleidingen uitgebreid onder de loep nemen, het uitgebreide portfolio in kaart brengen en strategische activiteiten organiseren op nationale en Europese niveaus om zo een open dialoog te bevorderen tussen universiteiten en hun nationale en regionale wetgevers.”

Achtergrond

Op 19 januari 2022 lanceerde de Europese Commissie twee initiatieven namelijk, ‘Een Europese Strategie voor Universiteiten’ en ‘Een aanbeveling van de Raad over het bouwen van bruggen voor doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs’. Deze initiatieven beogen een verhoging van de transnationale samenwerking tussen de Europese hoger onderwijsinstellingen. Een van de vier vlaggenschipinitatieven waarmee de Commissie tegen midden 2024 een nieuw kader voor Europese samenwerking wil scheppen, is het 'European Degree Label'.Bronnen:

  1. Craciun, D, Kaiser, F, Kottmann, A and Van der Meulen, B, 2023, Research for CULT Committee –The European Universities Initiative, first lessons, main challenges and perspectives, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels 

  2. Persbericht KU Leuven.  

Voorzitterschapgids