Wat domineerde de Raad Landbouw en Visserij?

29 mei 2024 - door Paula Verschaeve

Afgelopen maandag (27 mei) vond de Raad Landbouw en Visserij in Brussel plaats. De raadsvergadering werd geleid door onze Belgische Landbouwminister David Clarinval. Benieuwd naar de Europese agendapunten en de belangrijkste resultaten? Je komt het te weten in dit artikel!

 • 'Actie om boeren te helpen, gaat door'

 • Oproep tot versterkte paraatheid en crisisrespons

 • Vooruitzichten voor boeren blijven onzeker

 • EU-regels over herkomstetikettering zijn onvoldoende

 • Ook dit mag niet ontbreken

 • Doorbraak in EU-wetgeving

‘Actie om boeren te helpen, gaat door’ 

Veel boeren zijn boos, ook op de Europese Unie. Toch staan de huidige problemen in de landbouwsector nog steeds hoog op de Europese agenda en de actie om boeren te helpen, blijft doorgaan. Afgelopen maandag werd dit nog eens bevestigd tijdens de Raad Landbouw en Visserij (Agrifish):

“Ons werk om de zorgen van boeren aan te pakken gaat door. Vandaag hebben we nagedacht over manieren om toekomstige crisissen in de landbouwsector te voorkomen en ook over hoe we deze beter kunnen aanpakken, zodat onze boeren zich kunnen concentreren op wat ze het beste doen: zorgen voor voedselzekerheid en hoogwaardig voedsel naar de Europese tafels brengen. We zullen de feedback van vandaag meenemen met als doel tegen het einde van het Belgisch voorzitterschap conclusies over de toekomst van de landbouw in de EU aan te nemen.” - aldus David Clarinval.

Clarinval stipte ook aan dat de Raad Landbouw en Visserij op 24 juni 2024 hoogstwaarschijnlijk conclusies zal aannemen over de toekomst van de EU-landbouw.

Oproep tot versterkte paraatheid en crisisrespons 

Op basis van de eindconclusies van de Europese Top van 21-22 maart en 17-18 april kregen de Europese ministers van Landbouw inzicht in de snelle en structurele reacties van de EU die reeds genomen zijn. Daarnaast spraken de EU-ministers zich uit over toekomstige initiatieven om de landbouwers en de sector te ondersteunen.

In dit verband deelden de EU-lidstaten hun tevredenheid over de recente inwerkingtreding van de gerichte herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), die op 24 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verscheen.

Meer info GLB

Er volgende ook een politieke discussie over de lessen die zijn geleerd uit de huidige situatie en over de manieren om de toolbox met crisismaatregelen te verbeteren. Om in de toekomst sneller en doelgerichter te kunnen reageren op landbouwcrisissen, roept de Raad op tot bijkomende instrumenten met voldoende financiële middelen.

Bovendien benadrukken de EU-Landbouwministers het belang van flexibelere en effectievere steun, zodat EU-lidstaten preventiemaatregelen kunnen ondersteunen, zonder hierbij de administratieve last voor boeren te verhogen. 

Wat crisispreventie betreft, verwees de Raad nog naar het belang van onderzoek, innovatie, training en verzekeringsregelingen.

Vooruitzichten voor boeren blijven onzeker

Op basis van actuele informatie van de Europese Commissie reflecteerden de Europese Landbouwministers over de marktsituatie sinds de invasie in Oekraïne. De Raad benadrukt dat de EU-landbouwmarkten nog steeds beïnvloed worden door de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de wereldwijde daling van de koopkracht van de consument. Dit leidt, samen met de ongunstige weersomstandigheden van vorige zomer en de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, tot onzekere kortetermijnvooruitzichten voor landbouwers in de EU.

EU-regels over herkomstetikettering zijn onvoldoende

Ook de wetgeving over herkomstetikettering kwam maandag aan bod. Op EU-niveau gelden er op dit moment diverse verplichtingen om het land van herkomst aan te geven voor bepaalde producten - denk maar aan vlees, eieren, honing en olijfolie. Maar volgens bepaalde Landbouwministers is de bestaande EU-regelgeving nog onvoldoende. Een aantal EU-lidstaten - waaronder Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Finland, Estland en Portugal - roepen de Commissie op zo snel mogelijk een wetsvoorstel uit te werken om verplichte herkomstetikettering op EU-niveau uit te breiden. Volgens hen zou dit leiden tot betere aankoopbeslissingen en een versterkte positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen. 

Ook dit mag niet ontbreken 

Onder “Diversen” deelden de Europese Landbouwministers nog informatie over: 

 • ernstige droogte in Cyprus 

 • vereenvoudiging en innovatievriendelijke regelgeving voor de agrovoedingssector  

 • dierenwelzijn als prioriteit op de agenda van de volgende Europese Commissie 

 • uiteenlopende kwaliteit van voedingsmiddelen 

 • het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandeling

Doorbaak in EU-wetgeving

Tot slot is de Raad het eens geraakt over drie wetgevende initiatieven die VLEVA opvolgt:  

 • de verordening om methaanuitstoot in de energiesector te verminderen - meer info

 • de verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) - meer info

 • de verordening voor een nettonulindustrie (Net-Zero Industry Act - NZIA) - meer info

Met de finale goedkeuring door de 27 EU-lidstaten, naderen deze drie verordeningen de eindmeet van het wetgevingsproces. De nieuwe regels zijn nu klaar voor publicatie in het EU-Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding. 

Meer lezen

 • Lees hier de achtergrondnota over crisisbeheersing in de EU-landbouw in de toekomst

 • Kom hier meer te weten over de marktsituatie, met name sinds de invasie van Oekraïne (informatie van de Commissie en de lidstaten)

 • Hier vind je de voorjaarseditie van de kortetermijnvooruitzichten voor de EU-landbouwmarkten in 2024 door de Europese Commissie

 • Lees hier het persbericht van de Raad over de Raad Landbouw & Visserij, 27 mei 2024

Voorzitterschapgids