Europa herziet gemeenschappelijk landbouwbeleid

15 mei 2024 - door Paula Verschaeve

Op maandag 13 mei 2024 hebben de 27 EU-lidstaten een gerichte herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd. Alleen Duitsland onthield zich van de stemming.

  • De gerichte herziening van het GLB zorgt voor meer eenvoud en minder administratieve lasten voor EU-landbouwers. 

  • Er komen specifieke vrijstellingen wat betreft bepaalde GLMC-normen en de herziening zorgt ervoor dat EU-lidstaten nu tweemaal per jaar hun strategische GLB-plannen op permanente basis kunnen wijzigen - in plaats van eenmaal. 

  • De wet zal tegen eind mei 2024 in werking treden.

Inzet van drie EU-instellingen

Twee maanden geleden diende de Commissie een voorstel in om bepaalde basishandelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te herzien. Dat voorstel is maandag formeel aangenomen door de Raad. 

“Deze goedkeuring komt slechts twee maanden nadat de Commissie het voorstel heeft ingediend en laat duidelijk zien dat we onze beloften aan de Europese landbouwers nakomen” - aldus federaal Landbouwminister David Clarinval. 

De versoepelingen, die deels bedoeld zijn om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de Europese boeren, zorgen voor:

  • minder administratieve rompslomp;

  • meer flexibiliteit om aan bepaalde milieuvoorwaarden te voldoen; 

  • een voorspelbaar kader voor landbouwers.

Lees hier meer over de concrete inhoud

Volgende stappen

Tegen eind mei wordt de wet in het EU-Publicatieblad bekendgemaakt. Op de dag na de bekendmaking treedt de wet in werking. Een aantal van de nieuwe regels over milieuvoorwaarden voor het claimjaar 2024 zullen de landbouwers met terugwerkende kracht kunnen toepassen.

Bronnen, en meer lezen

Het persbericht van de Raad, 13 mei 2024

De aangenomen tekst

Voorzitterschapgids