U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoek en Innovatie

De European Green Deal Call binnen Horizon 2020 is open tot en met 26 januari 2021. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Stilstaan is achteruitgaan. Dit weet de Europese Unie maar al te goed, daarom is investeren in onderzoek en innovatie in Europa één van hun prioriteiten. Onderzoek en innovatie staan centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren en oplossingen te vinden voor onze grootste maatschappelijke problemen.

De EU ondersteunt deze domeinen via zevenjarige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het huidige programma, Horizon 2020, voorziet bijna 80 miljard euro voor de periode 2014-2020 en het budget voor zijn opvolger, Horizon Europe, wordt het hoogste ooit.

Onderzoek en innovatie is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten.

Copernicus market uptake

Icon CALL Copernicus market uptake

Deadline:

Copernicus, het aardobservatie- en monitoringprogramma van de Unie, levert een schat aan gegevens- en informatiediensten op de aarde, haar land, atmosfeer, oceanen en binnenwateren, evenals op...

Lees meer
Citizen-centric public services in local and regional administrations

Icon CALL Citizen-centric public services in local and regional administrations

Deadline:

Specifieke uitdaging:
Met de goedkeuring van de Verklaring van Tallinn erkennen de ministers die belast zijn met het beleid en de coördinatie van digitale openbare diensten in de landen van...

Lees meer
Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations

Icon CALL Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations

Deadline:

Gezien de complexiteit van onze samenlevingen hebben overheidsinstanties innovatieve middelen en hulpmiddelen nodig die hen in staat stellen beter op feiten gebaseerd beleid te ontwikkelen. Bij de...

Lees meer
New forms of delivering public goods and inclusive public services

Icon CALL New forms of delivering public goods and inclusive public services

Deadline:

Het bestuur wordt getransformeerd door nieuwe benaderingen voor het leveren van openbare diensten die de betrokkenheid van burgers en verschillende andere actoren mogelijk maken. De uitdaging is...

Lees meer
Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Icon CALL Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Deadline:

Nieuwe sectoroverschrijdende industriële waardeketens in de hele EU ontwikkelen door voort te bouwen op het innovatiepotentieel van het MKB. De EU moet de ontwikkeling van opkomende industrieën...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on raw materials

Icon CALL ERA-NET Cofund action on raw materials

Deadline:

Om een duurzame levering van grondstoffen aan de EU-samenleving te waarborgen, moet de grondstoffensector zijn prestaties en concurrentievermogen versterken door onderzoek en innovatie. Een...

Lees meer
ERC consolidator grants

Icon CALL ERC consolidator grants

Deadline:
Lees meer
Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Icon CALL Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Deadline:

Ongelijkheden zijn de afgelopen decennia toegenomen in Europa, ondanks de toegenomen welvaart en overheidsuitgaven als percentage van het BBP. Toenemende ongelijkheid vormt een bedreiging voor...

Lees meer
Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites

Icon CALL Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites

Deadline:

Vandaag de dag, wanneer communicatie, media en cultuur vrij grenzen overstijgt, is er een groeiende behoefte om collecties en locaties van cultureel erfgoed te verbinden en het tastbare en...

Lees meer
Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Icon CALL Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Deadline:

De gecombineerde effecten van technologische transformaties, van handel en globalisering hebben winnaars en verliezers gecreëerd in Europa en in de rest van de wereld. Europese economieën worden...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Icon CALL ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Deadline:

De overgang naar een duurzame economie en samenleving zal in steden plaatsvinden. De uitvoering van onderzoek en innovatie in overeenstemming met de nieuwe stedelijke agenda en de stedelijke...

Lees meer
Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Icon CALL Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Deadline:

De tijden van sociale, economische, technologische en culturele veranderingen waarin we leven, genereren kansen en nieuwe uitdagingen voor mens, maatschappij en cultuur. Innovaties zullen (...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Icon CALL ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Deadline:

Veel van de ecosystemen in de wereld hebben een aanzienlijke degradatie ondergaan met negatieve gevolgen voor de biologische diversiteit en het levensonderhoud van mensen. Er is een groeiend besef...

Lees meer
Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Icon CALL Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Deadline:

Biodiversiteit blijft in elke regio van de wereld achteruitgaan, wat ook de ecosysteemdiensten aanzienlijk beïnvloedt. Meer dan ooit is het nodig om de capaciteit te vergroten om veranderingen in...

Lees meer
Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Icon CALL Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Deadline:

Verwacht wordt dat tegen 2050 de helft van de menselijke bevolking in steden zal wonen en mogelijk de helft in informele nederzettingen zal wonen zonder geschikte infrastructuur voor...

Lees meer
Sustainable management in extractive industries

Icon CALL Sustainable management in extractive industries

Deadline:

De EU is sterk afhankelijk van grondstoffen die cruciaal zijn voor een sterke Europese industriële basis, een essentiële bouwsteen van de groei en het concurrentievermogen van de EU. Om de...

Lees meer
Evolving European media landscapes and Europeanisation

Icon CALL Evolving European media landscapes and Europeanisation

Deadline:

Het traditionele en sociale medialandschap verandert snel. Digitalisering, de verspreiding van wereldwijd interactieve leveringsplatforms, een grotere nadruk op gegevens, kapitaalconcentratie,...

Lees meer
Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Icon CALL Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Deadline:

Copernicus richt zich op alle domeinen van de aarde, inclusief de atmosfeer, het land (inclusief binnenwateren) en de oceanen. Het EU-milieuprogramma Copernicus implementeert zes diensten die...

Lees meer
EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Icon CALL EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Deadline:

Het doel van dit onderwerp is de ontwikkeling van innovatieve EGNSS-toepassingen ter ondersteuning van de maatschappelijke veerkracht, het welzijn van EU-burgers, het verbeteren van nood- en...

Lees meer
Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe

Icon CALL Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe

Deadline:

De beoogde nieuwe governance van O & I-beleid op EU-niveau is gebaseerd op een combinatie van co-creatie op verschillende beleidsterreinen en co-design met relevante belanghebbenden, als...

Lees meer
Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

Icon CALL Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

Deadline:

Liberale democratieën zijn de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Politiek wantrouwen, polariserende discoursen, lagere verkiezingsdeelname en populistische verhalen die het idee van een...

Lees meer
Space traffic management

Icon CALL Space traffic management

Deadline:

De combinatie van goedkopere technologie en nieuwe investeerders onder leiding van de internetsector verlaagt de drempel voor toegang tot de ruimte. Het aantal ruimteactoren, publiek en privaat,...

Lees meer
Addressing radicalization through social inclusion

Icon CALL Addressing radicalization through social inclusion

Deadline:

De verspreiding van radicale ideologieën die in sommige gevallen tot geweld hebben geleid, heeft de EU en haar lidstaten ertoe aangezet preventiebeleid en effectieve interventiescenario's ter...

Lees meer
The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement

Icon CALL The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement

Deadline:

Er is een dringende behoefte aan de EU om haar capaciteiten en capaciteiten voor conflictoplossing, preventie en bemiddeling te verbeteren. Zoals benadrukt in de wereldwijde strategie van de EU en...

Lees meer
Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining

Icon CALL Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining

Deadline:

Het waarborgen van de duurzame toegang tot grondstoffen, inclusief metalen, industriële mineralen en bouwgrondstoffen, en met name kritische grondstoffen (CRM), is van groot belang voor de EU-...

Lees meer
Towards a comprehensive European mountain research strategy

Icon CALL Towards a comprehensive European mountain research strategy

Deadline:

Europese berggebieden spelen een centrale rol voor het welzijn van veel dichtbevolkte Europese regio's, bijvoorbeeld voor water- en energievoorziening, weerregimes, recreatie en toerisme. Europese...

Lees meer
SRC - In-space electrical propulsion and station keeping - Incremental technologies

Icon CALL SRC - In-space electrical propulsion and station keeping - Incremental technologies

Deadline:

De uitdaging van dit strategische onderzoekscluster (SRC) is het mogelijk maken van grote vorderingen op het gebied van elektrische voortstuwing (EP) voor ruimtevaartactiviteiten en transport,...

Lees meer
Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and Health

Icon CALL Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and Health

Deadline:

De EU is een belangrijke investeerder en speler in onderzoek naar klimaatverandering en gezondheid. De EU ondersteunt ook wereldwijde samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie,...

Lees meer
SRC - Space robotics technologies

Icon CALL SRC - Space robotics technologies

Deadline:

De algemene uitdaging van deze Strategic Research Cluster (SRC) is het mogelijk maken van grote vooruitgangen in robottechnologieën in de ruimte voor toekomstige missies op de baan waarvoor...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer

Onderzoek en Innovatie

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake onderzoek, wetenschap en innovatie. Mariya Gabriel is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema.

Andere gerelateerde EU-organen zijn het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Daarnaast zijn onder meer de Uitvoerende Agentschappen voor onderzoek (REA), voor kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en voor innovatie en netwerken (INEA) verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderzoekssubsidies.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE).

De lidstaten komen samen in de Raad Concurrentievermogen (COMPET) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons