European Tech Champions Initiative (ETCI) zal hightechbedrijven in hun groeifase ondersteunen.

17 februari 2023 - door Kaatje Gevaert

Vijf lidstaten en EIB Group lanceren initiatief voor financiering “Tech Champions” (ETCI)

  • Het European Tech Champions Initiative (ETCI) zal financieringskloven helpen dichten en zo de strategische autonomie en het concurrentievermogen van Europa versterken.

  • Het nieuwe fonds heeft initiële toezeggingen van 3,75 miljard euro van de EIB-groep, Spanje, Duitsland,Frankrijk, Italië en België.

  • De omvang van het fonds zal naar verwachting verder toenemen met toekomstige toezeggingen.

European Tech Champions Initative

Vijf EU-lidstaten en de Europese Investeringsbankgroep, bestaande uit de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds,  hebben recent het European Tech Champions Initiative (ETCI) mandaat ondertekend. Het fonds maakt het broodnodige groeikapitaal beschikbaar voor Europese scale-ups uit de techindustrie. 

Het initiatief richt zich op de financiering van scale-up bedrijven die meer dan 50 miljoen euro aan investeringen nodig hebben. De onderliggende ambitie is om hen te voorzien van het benodigde kapitaal om op globaal niveau competitief te zijn. Het initiatief heeft nu 3,75 miljard euro gereserveerd, afkomstig van de vijf betrokken Europese lidstaten: Frankrijk, Duitsland en Spanje leggen ieder 1 miljard euro in, en Italië en België ieder 150 en 100 miljoen euro. De EIB Group draagt 500 miljoen euro bij. De omvang van het fonds zal naar verwachting verder toenemen met toekomstige toezeggingen.

Een dergelijke positieve, op zichzelf staande dynamiek in het Europese hightechlandschap zal innovatie en ondernemerschap van eigen bodem stimuleren. Europese startende technologiebedrijven beschikken vaak niet over voldoende kapitaal om op wereldschaal te concurreren en worden onder druk gezet om hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Het dichten van deze groeikloof kan een groot aantal hooggekwalificeerde banen opleveren en groei stimuleren.

"België verwelkomt de pan-Europese investeringsstrategie van het Europees Investeringsfondsen is verheugd te kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in de technologiesector", aldus Vincent Van Peteghem, Belgisch minister van Financiën.

Context

De oprichting van het ETCI sluit aan op de Europese Innovatie Agenda, waarmee de Commissie innovatie wil stimuleren via investeringen in deep tech start-ups en scale-ups. De toegang tot kapitaal voor bedrijven wordt ook geadresseerd in het Green Deal Industrial Plan, dat de Commissie begin 2023 aankondigde. Onder Horizon Europe voorziet de European Innovation Council (EIC) veelbelovende bedrijven van financiering.

Meer informatie

website Europese Investeringsbank