EU investeert 13,5 miljard euro in onderzoek en innovatie in 2023-2024

06 december 2022 - door Kaatje Gevaert

De Commissie keurde vandaag het werkprogramma Horizon Europe 2023-24 goed.

  • Het werkprogramma 2023-24 voorziet een budget van ongeveer 13,5 miljard euro 

  • Het ondersteunt onderzoekers en innovatoren bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor uitdagingen op het gebied van milieu, energie, digitaal en geopolitiek.

  • Horizon Europe Werk Programma 2023-2024

Als onderdeel van het bredere EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe ter waarde van 95,5 miljard euro moet deze financiering ertoe bijdragen dat de EU haar klimaatdoelstellingen haalt, de energiezekerheid vergroot en digitale kerntechnologieën ontwikkelt. Ook worden gerichte acties ondernomen om Oekraïne te ondersteunen, de economische veerkracht te vergroten en bij te dragen tot een duurzaam herstel van de COVID-19-pandemie. Het programma draagt bij tot een sterker Europees onderzoeks- en innovatie-ecosysteem, onder meer door een bredere deelname van onderzoekers en innovatoren in heel Europa, meer mobiliteit en financiering voor onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse.

Klimaatactie en digitale transformatie

5,67 miljard euro (meer dan 42% van de begroting van het werkprogramma) is bestemd voor de verwezenlijking van belangrijke klimaatdoelstellingen, het vinden van innovatieve oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de aanpassing aan de klimaatverandering. 1,67 miljard euro draagt bij tot de ondersteuning van de biodiversiteit.

Meer dan 4,5 miljard euro is bestemd voor de ondersteuning van de digitale transitie in de EU, onder meer voor de ontwikkeling van digitale kerntechnologieën en de bevordering van de integratie daarvan in ons leven.

Er zal ook uitgebreide steun worden verleend aan het Nieuwe Europese Bauhaus, dat de voordelen van de groene transitie in het dagelijkse leven en de leefomgeving van mensen wil laten zien.

Een veilig en veerkrachtig Europa ondersteunen

Bijna 970 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de overgang naar schone energie te helpen versnellen, overeenkomstig het REPowerEU-plan, en Europa energie onafhankelijker te maken van onbetrouwbare leveranciers en volatiele fossiele brandstoffen.

In 2023 zal het werkprogramma investeringen van meer dan 1 miljard euro van NextGeneration EU richten op het herstel van Europa van de economische en sociale schade als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien ondersteunt het onderzoek en innovatie met 336 miljoen euro om beter voorbereid te zijn op pandemieën en te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied. Dit strookt met de doelstellingen van de Europese Autoriteit voor paraatheid en reactie op gezondheidscrises (HERA).

Tenslotte ondersteunt het ook kritieke infrastructuur tegen fysieke en cyberdreigingen om de veerkracht van de EU te versterken.

Gerichte steun aan Oekraïne

Gerichte steun aan Oekraïne wordt verleend bovenop de 70 miljoen euro aan specifieke maatregelen die al in 2022 van start gingen. Nieuwe acties zijn onder meer versterking van de toegang van onderzoekers uit Oekraïne tot de Europese onderzoeksinfrastructuur, voortzetting van de steun aan gezondheidswetenschappers uit Oekraïne en steun voor de klimaatneutrale wederopbouw van verschillende Oekraïense steden via de EU-missie voor klimaatneutrale en slimme steden.

Mondiale uitdagingen vragen om mondiale oplossingen

Het werkprogramma Horizon Europa 2023-2024 omvat acties ter ondersteuning en versterking van internationale initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, voedselsystemen, wereldwijde gezondheid, milieuwaarnemingen en meer. Het bouwt voort op het "Afrika-initiatief" en introduceert het nieuwe "Middellandse Zee-initiatief", als antwoord op de nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda die samen met de Unie voor het Middellandse Zeegebied is ontwikkeld.

Wat de samenwerking met China betreft, is het werkprogramma gericht op het aanpakken van mondiale uitdagingen via twee vlaggenschipinitiatieven voor onderzoek inzake voedsel, landbouw en biotechnologie en klimaatverandering en biodiversiteit.

Openheid voor internationale samenwerking wordt afgewogen tegen de noodzaak om de belangen van de EU op strategische gebieden te beschermen, met name om de open strategische autonomie van de EU en haar technologisch leiderschap en concurrentievermogen te bevorderen.

EU-missies

In 2023 wordt meer dan 600 miljoen euro geïnvesteerd in de vijf EU-missies. Dit ondersteunt onderzoek en innovatie, wat naar verwachting zal resulteren in bijvoorbeeld

  • een betere voorbereiding van lokale en regionale autoriteiten op klimaatgerelateerde risico's,

  •  het herstel van ten minste 25 000 km vrijstromende rivieren,

  • Klimaatstadcontracten met 100 steden,

  • de uitrol van bodembewakingsprogramma's of

  • de optimalisering van minimaal invasieve diagnostische kankerinterventies.

De Commissie verwacht dat missies bijdragen uit andere financieringsbronnen zullen verzamelen om eind 2023 een totaal investeringsniveau te bereiken dat de investeringen uit Horizon Europa overtreft.

Volgende stappen

De eerste oproepen worden op 7 december 2022 geopend op het EU Funding & Tenders Portal. Tussen 6 december 2022 en 16 februari 2023 vinden de Horizon Europe-informatiedagen voor potentiële aanvragers plaats.

Achtergrond

Het werkprogramma 2023-2024 van Horizon Europe is gebaseerd op het strategisch plan 2021-2024 van Horizon Europe, dat in maart 2021 is goedgekeurd. Het is opgesteld in samenwerking met belanghebbenden, de lidstaten en het Europees Parlement. Op 1 december lanceerde de Commissie de grootste openbare raadpleging ooit over het verleden, het heden en de toekomst van de EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's Horizon 2014-2027. De raadpleging duurt 12 weken en draagt bij tot de eindevaluatie van Horizon 2020, de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe en de voorbereiding van het strategisch plan Horizon Europe 2025-2027.

Voor meer informatie